14/03/2017
15

Ghi tracklog trên Android như thế nào?

Bài viết dưới đây sẽ Hướng dẫn cơ bản cách ghi tracklog trên Adroid

SỬ DỤNG XCTRACK ĐỂ LƯU VÀ UPLOAD TRACKLOG CHO ANDROID
1. Cài đặt phần mềm XCTrack tại PlayStore, giao diện phần mềm như sau:
XCTrack sẽ tự động ghi lại tracklog mỗi khi phi công cất cánh và tự động ngắt khi phi công hạ cánh. Khi không sử dụng XCTrack để ghi tracklog nữa thì cần vào phần mềm và chọn Quit, nếu không XCTrack sẽ tiếp tục lưu tracklog.
2. Khi muốn upload tracklog lên xcontest.org, vào mục Preferences/Pilot để nhập tài khoản xcontest:
3. Vào mục Tracklogs để xem lại các tracklog đã ghi:
4. Chọn vào xem trong từng tracklog sẽ có mục XContest cho phép Upload tracklog lên:
5. Tracklog đã upload sẽ hiển thị Uploaded to XContest:
Vũ Tuấn Dũng, VietwingsHanoi

Bình luận