01/03/2017
15

Vietnam Pilot Index 2017

Bảng xếp hạng Phi công Dù lượn Việt Nam mùa bay 2017 dựa trên tracklogs các phi công tự upload lên XContest từ 1⁄10⁄2016 đến 30⁄9⁄2017. Kết quả được cập nhật 1 ngày⁄lần.

Last Update: 01:13 AM 01/10/2017

# Pilot Points Total Distance (km) Total Duration (hr) Total Altitude Gain (m) Flights Glider EN
1 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1425.24 1329.168 103:59:48 37616 92 UP Trango X-race C
2 Bach Le Hoang (backtofly) 1012.01 954.54 52:55:44 21879 28 OZONE Zeno D
3 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 847.83 844.927 72:58:21 26552 49 NIVIUK Hook 4 B
4 Kim Tran (chukim) 570.75 546.384 58:13:10 21941 122 TRIPLE SEVEN Rook 2 B
5 Thien Trinh Duc (thientd87) 554.32 537.374 41:36:23 16236 42 UP Trango X-race C
6 Tan CAO HA (ngaupin) 551.37 542.56 25:49:28 13304 16 SKYWALK Cayenne 5 C
7 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 541.37 490.739 46:31:41 18222 35 UP Trango X-race C
8 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 486.47 467.481 57:13:2 22420 63 NIVIUK Ikuma B
9 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 478.32 450.989 49:51:22 19971 40 OZONE Rush 4 B
10 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 396.05 384.389 30:21:42 10933 32 TRIPLE SEVEN Rook 2 B
11 Dao Duc Dat (ducdattv) 367.08 410.971 51:10:32 10285 82 U-TURN Infinity 4 B
12 Duy Pham (duyfam) 360.56 360.555 12:33:59 6677 4 zeno D
13 Tam Hoa Tue (tuetam) 312.23 310.142 21:6:31 10742 39 UP Summit XC2 C
14 Danny Pearce (HanoiDan) 307.69 312.323 28:34:48 6837 72 OZONE Buzz Z5 B
15 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 265.51 249.102 18:46:18 5570 35 NIVIUK Hook 4 B
16 Nguyễn Hải Anh (anhh) 254.39 247.154 19:12:12 10345 16 NIVIUK Ikuma B
17 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 250.96 288.286 23:5:9 9405 30 ADVANCE Epsilon B
18 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 250.22 249.26 24:10:52 4116 63 U-TURN Blacklight B
19 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 243.76 224.674 17:12:33 8159 13 NIVIUK Ikuma B
20 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 241.17 241.576 23:23:50 11639 30 UTURN Blacklight 2 B
21 Tran Quoc Toan (ToanTran) 238.91 246.414 21:40:13 4364 50 NIVIUK Hook 3 B
22 Le Binh (Binhlienxo) 220.51 220.505 15:24:26 5551 44 OZONE Rush 4 B
23 Meo Luoi (huyennguyen) 218.18 228.177 24:16:49 9962 37 OZONE Buzz Z5 B
24 Dinh TheAnh (NUweddings) 171.21 171.238 13:5:23 1557 42 NIVIUK Hook 3 B
25 Long Titan (Longtitan) 158.15 158.16 8:18:49 7068 5 BASE Z
26 Tran Hung Thang (thangh253) 156.44 158.542 10:26:4 5874 12 chilli 4 Z
27 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 156.12 169.261 13:35:58 3367 42 FIRE BIRD Raven B
28 Minh Vuong Vu (Ryu) 146.79 146.799 8:59:50 5359 29 Optic 2 B
29 Doanh Pham (DoanhPham) 134.25 130.485 12:44:34 4020 24 BGD Wasp B
30 Nguyen Hai Anh (haianh) 133.5 142.445 15:35:49 3926 45 BGD Wasp B
31 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 130.77 120.257 13:1:19 5085 22 BGD Base B
32 TRAN MINH DAN (tiger93) 125.26 200.641 22:52:42 5661 37 U-TURN Infinity 4 B
33 Long Pham Hoang (longruoi) 117.25 115.284 10:24:49 5476 26 AXIS Vega 3 C
34 Le Minh (mxminh) 116.11 112.422 12:24:47 4997 18 NOVA Mentor 4 B
35 Duong Vu (Duongvu) 115.78 115.798 7:22:56 1062 28 BGD Wasp B
36 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 115.43 115.441 11:25:55 1766 26 U-TURN Infinity 4 B
37 Long Hoang (longhoang) 111.55 111.539 3:44:17 5152 3 ADVANCE Sigma 8 C
38 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 106.27 106.28 11:0:3 2648 23 icaro pandion B
39 Long Nguyen (iHEO) 105.48 105.497 8:41:20 1925 25 U-TURN Infinity 4 B
40 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 99.27 99.288 6:55:59 990 25 AIR DESIGN Eazy A
41 Arman Fatahi (arman) 93.18 91.342 7:8:20 2616 22 NIVIUK Hook 3 B
42 Pham Minh Hieu (PanPan) 84.46 84.452 3:34:21 626 24 SKYWALK Mescal5 A
43 Cuong Ngo (mrcuongnd) 83.38 87.367 9:33:46 1482 25 U-TURN Emotione-M A
44 Hieu Duong Trong (wysduong) 75.44 75.442 4:51:24 2162 19 NIVIUK Hook 3 B
45 Hoang Anh Thu (pikathon) 72.46 72.479 5:7:46 2469 17 GIN Bolero A
46 Dang Van My (Dangvm) 72.24 70.743 8:16:34 2834 16 NOVA Ion3 B
47 Duy Binh Nguyen (Binh) 69.67 69.663 11:22:21 2960 15 ADVANCE Pi B
48 Duy An Dao (daoduyan) 68.55 62.897 6:23:59 2359 11 Chili 3 B
49 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 65.87 65.874 5:55:0 1937 11 Raven B
50 BUI THANH TUNG (BuiTung) 64.13 64.111 5:58:8 2257 12 BGD Wasp B
51 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 61.82 61.828 8:21:8 2074 8 PARATECH P81 C
52 Thang Phung (Thang_tay) 61 52.45 4:39:56 4186 4 UP Trango XC D
53 Vo Cao Thang (thangvc) 53.42 53.416 3:15:16 1433 11 SWING Arcus 6 B
54 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 52.65 52.635 2:59:47 1068 13 PARATECH P28 B
55 Trung Hoang (HoangTrung) 46.27 46.269 5:7:57 1071 12 SKYWALK Chili 3 B
56 Nguyen Viet Ha (Digicams) 44.94 116.643 11:34:23 4788 9 GIN GLIDER Tribe C
57 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 43.15 43.154 2:40:29 1481 12 SKYWALK Mescal 3 A
58 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 42.59 42.591 3:12:25 1657 7 NIVIUK Artik 4 C
59 son pham (sonpham) 40.55 37.712 2:40:12 774 8 NIVIUK Artik 4 C
60 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 38.76 38.766 1:19:32 1077 8 NOVA Nova B
61 Cao Thao (kaothao.90) 32.47 30.42 3:50:56 0 5 PARATECH P45 B
62 Vu Tuan Anh (tusa1705) 30.57 30.582 2:24:17 1610 5 TRIPLE SEVEN Rook 2 B
63 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 28.8 28.79 2:34:0 583 10 Buzz 2 B
64 Tan Nguyen (TanNguyen) 28.15 28.158 1:4:46 650 8 SKYWALK MESCAL 5 A
65 Huân Tưởng (Thuocdoc) 28.01 28.01 1:28:29 595 7 NIVIUK Hook 3 B
66 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 27.06 27.046 0:58:35 654 8 777 Knight ML B
67 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 24.39 24.363 0:51:8 17 6 BGD Wasp B
68 cuong hoang viet (cuongviet) 24.13 24.136 2:23:49 1296 5 PARATECH P45 B
69 nguyen yen (Haiyen) 22.84 22.845 2:1:56 1486 4 BGD Wasp B
70 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 20.2 28.065 2:7:30 370 7 OZONE Buzz Z B
71 Son Luu minh hoang (Hoangson) 16.38 16.372 0:54:39 832 2 AXIS Vega 3 C
72 Mylinh Huynh (Voicon) 15.01 15.011 1:13:48 1447 4 NIVIUK Hook 3 B
73 Huynh Hai (Hailep) 14.8 14.807 0:27:52 613 4 OZONE Atom 3 A
74 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 13.31 13.305 0:35:59 1263 4 paragliding Z
75 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 13.06 13.06 0:55:4 404 2 OZONE Mozo4 B
76 Tran Manh (mnn) 11.78 11.78 0:46:2 889 2 BGD Wasp B
77 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 11.2 11.192 0:51:3 1397 3 BGD Adam A
78 Ken Võ (rongxanhla) 9.83 9.833 0:22:44 1253 3 BGD Adam A
79 Trung Duc (DucK21) 9.54 9.536 0:32:37 629 2 DUDEK New A
80 Nhung Trieu (nhungtrieu) 8.5 8.496 1:19:35 774 2 BGD Adam A
81 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 8.2 8.186 0:14:11 1279 3 ICARO Cyber B
82 Du Ly (lyducdu) 0 482.397 20:2:7 10827 7 OZONE Alpina C
83 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0 16.7 1:42:50 1576 3 BGD Wasp B
84 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0 0:0:0 0 0
85 Linh Vu (lincolnvu) 0 0 0:0:0 0 0
86 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0 0:0:0 0 0
87 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0:0:0 0 0
88 Kien Hoang (KienHoang) 0 0 0:0:0 0 0
89 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0 0:0:0 0 0
90 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0 0:0:0 0 0
91 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0 0:0:0 0 0
92 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0 0:0:0 0 0
93 conganh nguyen (conganh) 0 0 0:0:0 0 0
94 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0 0:0:0 0 0
95 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0 0:0:0 0 0
96 Khanh Ho (Khanhho) 0 0 0:0:0 0 0
97 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0:0:0 0 0
98 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0 0:0:0 0 0
99 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0 0:0:0 0 0
100 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0:0:0 0 0
101 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0 0:0:0 0 0
102 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0 0:0:0 0 0
103 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0 0:0:0 0 0
104 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0 0:0:0 0 0
105 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0 0:0:0 0 0
106 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0 0:0:0 0 0
107 Bui Doi (Bui.doi) 0 0 0:0:0 0 0
# Pilot Max Point Distance (km) Type Flights Take-off Site Time
1 Bach Le Hoang (backtofly) 209.95 209.951 FREE Flight 28 Khao Sadao 4/10/2017 10:36:27 AM
2 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 156.86 156.865 FREE Flight 92 Khao Sadao 4/12/2017 11:45:28 AM
3 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 135.56 135.563 FREE Flight 49 Khao Sadao 4/12/2017 11:27:20 AM
4 Tan CAO HA (ngaupin) 117.6 117.599 FREE Flight 16 Khao Sadao 4/12/2017 11:36:06 AM
5 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 109.86 109.858 FREE Flight 35 Khao Sadao 4/10/2017 10:37:11 AM
6 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 107.38 107.378 FREE Flight 32 Khao Sadao 4/11/2017 11:36:53 AM
7 Duy Pham (duyfam) 101.39 101.387 FREE Flight 4 Khao Sadao 4/10/2017 10:49:32 AM
8 Nguyễn Hải Anh (anhh) 91.42 91.423 FREE Flight 16 Khao Sadao 4/10/2017 11:03:34 AM
9 Thien Trinh Duc (thientd87) 89.23 89.232 FREE Flight 42 Khao Sadao 4/9/2017 11:13:54 AM
10 Tran Hung Thang (thangh253) 86.57 86.571 FREE Flight 12 Khao Sadao 4/16/2017 10:55:48 AM
11 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 73.04 73.04 FREE Flight 30 Khao Sadao 4/10/2017 10:46:50 AM
12 Tam Hoa Tue (tuetam) 61.74 61.742 FREE Flight 39 Khao Sadao 4/11/2017 11:55:45 AM
13 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 54.18 54.184 FREE Flight 13 Doi Bu 10/8/2016 12:37:16 PM
14 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 52.88 52.88 FREE Flight 40 Khao Sadao 4/11/2017 11:37:00 AM
15 Long Titan (Longtitan) 48.46 48.462 FREE Flight 5 Takeoff 4/10/2017 10:21:59 AM
16 Long Hoang (longhoang) 47.36 47.355 FREE Flight 3 Khao Sadao 4/8/2017 2:08:06 PM
17 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 46.16 46.16 FREE Flight 30 Khao Sadao 4/10/2017 1:11:58 PM
18 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 34.16 34.162 FREE Flight 35 Khao Sadao 4/21/2017 12:59:17 PM
19 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 33.18 33.185 FREE Flight 63 Khao Sadao 4/11/2017 12:40:54 PM
20 Nguyen Viet Ha (Digicams) 29.67 29.668 FREE Flight 9 Doi Bu 5/26/2017 11:33:45 AM
21 Le Minh (mxminh) 25.64 25.643 FREE Flight 18 Khao Sadao 4/9/2017 9:33:19 AM
22 Thang Phung (Thang_tay) 25.46 25.461 FREE Flight 4 Khao Sadao 4/9/2017 11:27:42 AM
23 Meo Luoi (huyennguyen) 23.48 23.484 FREE Flight 37 Khao Sadao 4/12/2017 12:05:51 PM
24 Minh Vuong Vu (Ryu) 22.28 22.282 FREE Flight 29 Khao Sadao 4/11/2017 12:49:55 PM
25 Le Binh (Binhlienxo) 21.08 21.082 FREE Flight 44 Takeoff 4/10/2017 10:29:24 AM
26 Kim Tran (chukim) 16.31 13.591 FREE Triangle 122 Point of Mountain - North 8/1/2017 7:21:25 PM
27 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 15.73 15.732 FREE Flight 8 Doi Bu 5/16/2017 12:31:08 PM
28 Long Pham Hoang (longruoi) 14.67 14.67 FREE Flight 26 Khao Sadao 4/11/2017 11:24:39 AM
29 Doanh Pham (DoanhPham) 13.22 9.443 FAI Triangle 24 Doi Bu 7/27/2017 1:17:38 PM
30 TRAN MINH DAN (tiger93) 13.02 13.018 FREE Flight 37 Doi Bu 5/27/2017 1:01:31 PM
31 Duy Binh Nguyen (Binh) 12.07 12.07 FREE Flight 15 Khao Sadao 4/9/2017 1:25:19 PM
32 Vu Tuan Anh (tusa1705) 12.04 12.042 FREE Flight 5 Doi Bu 9/28/2017 12:33:07 PM
33 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 11.4 11.401 FREE Flight 63 Doi Bu 7/27/2017 12:36:43 PM
34 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 10.82 9.018 FREE Triangle 22 Doi Bu 5/27/2017 12:51:41 PM
35 Dao Duc Dat (ducdattv) 10.38 10.378 FREE Flight 82 Doi Bu 5/27/2017 12:52:24 PM
36 Tran Quoc Toan (ToanTran) 10.36 10.355 FREE Flight 50 Doi Bu 5/27/2017 12:35:32 PM
37 BUI THANH TUNG (BuiTung) 10.27 10.269 FREE Flight 12 Doi Bu 2/27/2017 12:54:27 PM
38 Dinh TheAnh (NUweddings) 10.24 10.241 FREE Flight 42 ? 8/22/2017 5:01:59 PM
39 Long Nguyen (iHEO) 10.2 10.204 FREE Flight 25 Sơn Trà 9/9/2017 6:05:00 PM
40 son pham (sonpham) 9.95 7.108 FAI Triangle 8 Hoành Bồ 8/20/2017 2:14:10 PM
41 Duy An Dao (daoduyan) 9.91 7.081 FAI Triangle 11 Doi Bu 10/12/2016 1:52:51 PM
42 Nguyen Hai Anh (haianh) 9.8 9.804 FREE Flight 45 Khao Sadao 4/10/2017 10:06:21 AM
43 Duong Vu (Duongvu) 9.48 9.483 FREE Flight 28 Doi Bu 5/26/2017 12:02:44 PM
44 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 8.78 8.78 FREE Flight 26 ? 8/22/2017 5:13:44 PM
45 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 8.47 8.473 FREE Flight 8 Sơn Trà peninsula 5/30/2017 4:16:42 PM
46 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.19 8.186 FREE Flight 2 Doi Bu 9/28/2017 11:58:14 AM
47 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 8.13 8.129 FREE Flight 11 Doi Bu 8/27/2017 1:14:46 PM
48 Arman Fatahi (arman) 8.12 8.12 FREE Flight 22 Doi Bu 3/26/2017 12:38:57 PM
49 Danny Pearce (HanoiDan) 7.87 5.616 FAI Triangle 72 Khao Sadao 4/9/2017 2:02:50 PM
50 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 7.85 7.85 FREE Flight 23 Doi Bu 8/27/2017 1:08:02 PM
51 Vo Cao Thang (thangvc) 7.8 7.797 FREE Flight 11 Doi Bu 3/26/2017 12:32:33 PM
52 Hieu Duong Trong (wysduong) 7.65 7.652 FREE Flight 19 Doi Bu 3/2/2017 2:00:33 PM
53 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 7.48 7.477 FREE Flight 7 Doi Bu 7/30/2017 1:02:28 PM
54 Cao Thao (kaothao.90) 7.3 7.297 FREE Flight 5 Doi Bu 8/27/2017 3:31:18 PM
55 Dang Van My (Dangvm) 7.23 7.228 FREE Flight 16 Thanh Mai 9/4/2017 1:20:58 PM
56 nguyen yen (Haiyen) 6.66 6.662 FREE Flight 4 Doi Bu 10/7/2016 2:10:41 PM
57 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 6.63 6.63 FREE Flight 13 Doi Bu 10/12/2016 2:15:43 PM
58 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 6.59 6.588 FREE Flight 25 Doi Bu 8/22/2017 1:33:01 PM
59 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 6.54 6.543 FREE Flight 42 Doi Bu 7/29/2017 12:43:53 PM
60 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 6.53 FREE Flight 2 Hon Hong,VN 9/3/2017 9:42:18 AM
61 cuong hoang viet (cuongviet) 6.36 6.357 FREE Flight 5 Doi Bu 7/29/2017 1:34:12 PM
62 Hoang Anh Thu (pikathon) 6.12 6.117 FREE Flight 17 Sơn Trà 6/25/2017 11:57:16 AM
63 Mylinh Huynh (Voicon) 6.05 6.046 FREE Flight 4 Khau Pha 9/23/2017 11:42:27 AM
64 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 6.01 6.011 FREE Flight 12 Khau Pha 9/23/2017 12:04:59 PM
65 Tran Manh (mnn) 5.89 5.89 FREE Flight 2 Doi Bu 7/22/2017 1:21:45 PM
66 Pham Minh Hieu (PanPan) 5.54 5.539 FREE Flight 24 Doi Bu 9/28/2017 11:39:26 AM
67 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 5.46 5.463 FREE Flight 6 ? 9/3/2017 6:38:46 PM
68 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 5.03 5.032 FREE Flight 7 Doi Bu 4/22/2017 11:35:08 AM
69 Trung Duc (DucK21) 4.77 4.768 FREE Flight 2 Doi Bu 9/13/2017 3:01:32 PM
70 Trung Hoang (HoangTrung) 4.69 4.692 FREE Flight 12 Sơn Trà 7/1/2017 3:40:17 PM
71 Cuong Ngo (mrcuongnd) 4.68 4.682 FREE Flight 25 Khau Pha 9/24/2017 11:35:06 AM
72 Huân Tưởng (Thuocdoc) 4.35 4.354 FREE Flight 7 Sơn Trà 9/30/2017 10:06:06 AM
73 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.25 4.248 FREE Flight 2 Hoành Bồ 6/3/2017 2:17:03 PM
74 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 4.11 4.112 FREE Flight 4 Khau Pha 9/23/2017 12:28:08 PM
75 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 4.08 4.076 FREE Flight 10 Khau Pha 9/23/2017 1:22:04 PM
76 Huynh Hai (Hailep) 4.06 4.056 FREE Flight 4 Doi Bu 2/12/2017 11:05:09 AM
77 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.81 3.811 FREE Flight 8 Doi Bu 7/30/2017 9:54:51 AM
78 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.78 3.776 FREE Flight 3 Khau Pha 9/24/2017 1:13:40 PM
79 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.77 3.765 FREE Flight 8 Doi Bu 9/17/2017 1:33:12 PM
80 Ken Võ (rongxanhla) 3.59 3.593 FREE Flight 3 Khau Pha 9/23/2017 1:06:35 PM
81 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 3.02 3.016 FREE Flight 3 Doi Bu 9/28/2017 12:22:27 PM
82 Du Ly (lyducdu) 0 12.483 FREE Flight 7 Khao Sadao 4/8/2017 2:57:43 PM
83 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0 6.471 FREE Flight 3 Khau Pha 9/23/2017 12:02:13 PM
# Pilot Total Distance (km) Flights Points
1 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1329.168 92 1425.24
2 Bach Le Hoang (backtofly) 954.54 28 1012.01
3 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 844.927 49 847.83
4 Kim Tran (chukim) 546.384 122 570.75
5 Tan CAO HA (ngaupin) 542.56 16 551.37
6 Thien Trinh Duc (thientd87) 537.374 42 554.32
7 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 490.739 35 541.37
8 Du Ly (lyducdu) 482.397 7 0
9 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 467.481 63 486.47
10 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 450.989 40 478.32
11 Dao Duc Dat (ducdattv) 410.971 82 367.08
12 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 384.389 32 396.05
13 Duy Pham (duyfam) 360.555 4 360.56
14 Danny Pearce (HanoiDan) 312.323 72 307.69
15 Tam Hoa Tue (tuetam) 310.142 39 312.23
16 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 288.286 30 250.96
17 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 249.26 63 250.22
18 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 249.102 35 265.51
19 Nguyễn Hải Anh (anhh) 247.154 16 254.39
20 Tran Quoc Toan (ToanTran) 246.414 50 238.91
21 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 241.576 30 241.17
22 Meo Luoi (huyennguyen) 228.177 37 218.18
23 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 224.674 13 243.76
24 Le Binh (Binhlienxo) 220.505 44 220.51
25 TRAN MINH DAN (tiger93) 200.641 37 125.26
26 Dinh TheAnh (NUweddings) 171.238 42 171.21
27 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 169.261 42 156.12
28 Tran Hung Thang (thangh253) 158.542 12 156.44
29 Long Titan (Longtitan) 158.16 5 158.15
30 Minh Vuong Vu (Ryu) 146.799 29 146.79
31 Nguyen Hai Anh (haianh) 142.445 45 133.5
32 Doanh Pham (DoanhPham) 130.485 24 134.25
33 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 120.257 22 130.77
34 Nguyen Viet Ha (Digicams) 116.643 9 44.94
35 Duong Vu (Duongvu) 115.798 28 115.78
36 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 115.441 26 115.43
37 Long Pham Hoang (longruoi) 115.284 26 117.25
38 Le Minh (mxminh) 112.422 18 116.11
39 Long Hoang (longhoang) 111.539 3 111.55
40 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 106.28 23 106.27
41 Long Nguyen (iHEO) 105.497 25 105.48
42 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 99.288 25 99.27
43 Arman Fatahi (arman) 91.342 22 93.18
44 Cuong Ngo (mrcuongnd) 87.367 25 83.38
45 Pham Minh Hieu (PanPan) 84.452 24 84.46
46 Hieu Duong Trong (wysduong) 75.442 19 75.44
47 Hoang Anh Thu (pikathon) 72.479 17 72.46
48 Dang Van My (Dangvm) 70.743 16 72.24
49 Duy Binh Nguyen (Binh) 69.663 15 69.67
50 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 65.874 11 65.87
51 BUI THANH TUNG (BuiTung) 64.111 12 64.13
52 Duy An Dao (daoduyan) 62.897 11 68.55
53 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 61.828 8 61.82
54 Vo Cao Thang (thangvc) 53.416 11 53.42
55 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 52.635 13 52.65
56 Thang Phung (Thang_tay) 52.45 4 61
57 Trung Hoang (HoangTrung) 46.269 12 46.27
58 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 43.154 12 43.15
59 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 42.591 7 42.59
60 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 38.766 8 38.76
61 son pham (sonpham) 37.712 8 40.55
62 Vu Tuan Anh (tusa1705) 30.582 5 30.57
63 Cao Thao (kaothao.90) 30.42 5 32.47
64 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 28.79 10 28.8
65 Tan Nguyen (TanNguyen) 28.158 8 28.15
66 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 28.065 7 20.2
67 Huân Tưởng (Thuocdoc) 28.01 7 28.01
68 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 27.046 8 27.06
69 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 24.363 6 24.39
70 cuong hoang viet (cuongviet) 24.136 5 24.13
71 nguyen yen (Haiyen) 22.845 4 22.84
72 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 16.7 3 0
73 Son Luu minh hoang (Hoangson) 16.372 2 16.38
74 Mylinh Huynh (Voicon) 15.011 4 15.01
75 Huynh Hai (Hailep) 14.807 4 14.8
76 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 13.305 4 13.31
77 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 13.06 2 13.06
78 Tran Manh (mnn) 11.78 2 11.78
79 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 11.192 3 11.2
80 Ken Võ (rongxanhla) 9.833 3 9.83
81 Trung Duc (DucK21) 9.536 2 9.54
82 Nhung Trieu (nhungtrieu) 8.496 2 8.5
83 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 8.186 3 8.2
84 Khanh Ho (Khanhho) 0 0 0
85 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0 0
86 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0 0
87 conganh nguyen (conganh) 0 0 0
88 Linh Vu (lincolnvu) 0 0 0
89 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0 0
90 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0 0
91 Bui Doi (Bui.doi) 0 0 0
92 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0 0
93 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0 0
94 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0
95 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0
96 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0 0
97 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0 0
98 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0 0
99 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0 0
100 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0 0
101 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0 0
102 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0 0
103 Kien Hoang (KienHoang) 0 0 0
104 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0 0
105 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0 0
106 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0 0
107 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0
# Pilot Total Duration (hr) Flights Points
1 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 103:59:48 92 1425.24
2 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 72:58:21 49 847.83
3 Kim Tran (chukim) 58:13:10 122 570.75
4 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 57:13:2 63 486.47
5 Bach Le Hoang (backtofly) 52:55:44 28 1012.01
6 Dao Duc Dat (ducdattv) 51:10:32 82 367.08
7 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 49:51:22 40 478.32
8 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 46:31:41 35 541.37
9 Thien Trinh Duc (thientd87) 41:36:23 42 554.32
10 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 30:21:42 32 396.05
11 Danny Pearce (HanoiDan) 28:34:48 72 307.69
12 Tan CAO HA (ngaupin) 25:49:28 16 551.37
13 Meo Luoi (huyennguyen) 24:16:49 37 218.18
14 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 24:10:52 63 250.22
15 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 23:23:50 30 241.17
16 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 23:5:9 30 250.96
17 TRAN MINH DAN (tiger93) 22:52:42 37 125.26
18 Tran Quoc Toan (ToanTran) 21:40:13 50 238.91
19 Tam Hoa Tue (tuetam) 21:6:31 39 312.23
20 Du Ly (lyducdu) 20:2:7 7 0
21 Nguyễn Hải Anh (anhh) 19:12:12 16 254.39
22 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 18:46:18 35 265.51
23 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17:12:33 13 243.76
24 Nguyen Hai Anh (haianh) 15:35:49 45 133.5
25 Le Binh (Binhlienxo) 15:24:26 44 220.51
26 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 13:35:58 42 156.12
27 Dinh TheAnh (NUweddings) 13:5:23 42 171.21
28 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 13:1:19 22 130.77
29 Doanh Pham (DoanhPham) 12:44:34 24 134.25
30 Duy Pham (duyfam) 12:33:59 4 360.56
31 Le Minh (mxminh) 12:24:47 18 116.11
32 Nguyen Viet Ha (Digicams) 11:34:23 9 44.94
33 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 11:25:55 26 115.43
34 Duy Binh Nguyen (Binh) 11:22:21 15 69.67
35 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 11:0:3 23 106.27
36 Tran Hung Thang (thangh253) 10:26:4 12 156.44
37 Long Pham Hoang (longruoi) 10:24:49 26 117.25
38 Cuong Ngo (mrcuongnd) 9:33:46 25 83.38
39 Minh Vuong Vu (Ryu) 8:59:50 29 146.79
40 Long Nguyen (iHEO) 8:41:20 25 105.48
41 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 8:21:8 8 61.82
42 Long Titan (Longtitan) 8:18:49 5 158.15
43 Dang Van My (Dangvm) 8:16:34 16 72.24
44 Duong Vu (Duongvu) 7:22:56 28 115.78
45 Arman Fatahi (arman) 7:8:20 22 93.18
46 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 6:55:59 25 99.27
47 Duy An Dao (daoduyan) 6:23:59 11 68.55
48 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5:58:8 12 64.13
49 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5:55:0 11 65.87
50 Trung Hoang (HoangTrung) 5:7:57 12 46.27
51 Hoang Anh Thu (pikathon) 5:7:46 17 72.46
52 Hieu Duong Trong (wysduong) 4:51:24 19 75.44
53 Thang Phung (Thang_tay) 4:39:56 4 61
54 Cao Thao (kaothao.90) 3:50:56 5 32.47
55 Long Hoang (longhoang) 3:44:17 3 111.55
56 Pham Minh Hieu (PanPan) 3:34:21 24 84.46
57 Vo Cao Thang (thangvc) 3:15:16 11 53.42
58 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 3:12:25 7 42.59
59 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 2:59:47 13 52.65
60 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 2:40:29 12 43.15
61 son pham (sonpham) 2:40:12 8 40.55
62 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2:34:0 10 28.8
63 Vu Tuan Anh (tusa1705) 2:24:17 5 30.57
64 cuong hoang viet (cuongviet) 2:23:49 5 24.13
65 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 2:7:30 7 20.2
66 nguyen yen (Haiyen) 2:1:56 4 22.84
67 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 1:42:50 3 0
68 Huân Tưởng (Thuocdoc) 1:28:29 7 28.01
69 Nhung Trieu (nhungtrieu) 1:19:35 2 8.5
70 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 1:19:32 8 38.76
71 Mylinh Huynh (Voicon) 1:13:48 4 15.01
72 Tan Nguyen (TanNguyen) 1:4:46 8 28.15
73 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:58:35 8 27.06
74 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:55:4 2 13.06
75 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:54:39 2 16.38
76 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:51:8 6 24.39
77 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:51:3 3 11.2
78 Tran Manh (mnn) 0:46:2 2 11.78
79 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:35:59 4 13.31
80 Trung Duc (DucK21) 0:32:37 2 9.54
81 Huynh Hai (Hailep) 0:27:52 4 14.8
82 Ken Võ (rongxanhla) 0:22:44 3 9.83
83 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:14:11 3 8.2
84 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0 0
85 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0 0
86 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0 0
87 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0 0
88 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0 0
89 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0 0
90 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0 0
91 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0 0
92 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0 0
93 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0 0
94 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0 0
95 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0 0
96 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0 0
97 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0 0
98 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0 0
99 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0 0
100 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0 0
101 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0 0
102 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0 0
103 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0 0
104 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0 0
105 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0 0
106 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0 0
107 Tang Mike (Tangmike) 0:0:0 0 0
# Pilot Max Altitude (m) Flights Points Take-off Site Time
1 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 3910 35 541.37 Khao Sadao 4/10/2017 10:37:11 AM
2 Bach Le Hoang (backtofly) 2392 28 1012.01 Khao Sadao 4/15/2017 12:38:49 PM
3 Tan CAO HA (ngaupin) 2388 16 551.37 Khao Sadao 4/11/2017 11:57:34 AM
4 Duy Pham (duyfam) 2386 4 360.56 Khao Sadao 4/10/2017 10:49:32 AM
5 Thien Trinh Duc (thientd87) 2381 42 554.32 Khao Sadao 4/12/2017 11:37:28 AM
6 Kim Tran (chukim) 2354 122 570.75 Point of Mountain - North 7/30/2017 4:18:57 PM
7 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 2349 40 478.32 Khao Sadao 4/11/2017 11:37:00 AM
8 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 2332 30 250.96 Khao Sadao 4/10/2017 10:46:50 AM
9 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 2318 63 486.47 Khao Sadao 4/11/2017 12:40:54 PM
10 Tam Hoa Tue (tuetam) 2311 39 312.23 Khao Sadao 4/11/2017 11:55:45 AM
11 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 2279 49 847.83 Khao Sadao 4/11/2017 11:36:30 AM
12 Du Ly (lyducdu) 2259 7 0 Khao Sadao 4/10/2017 11:41:24 AM
13 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 2255 92 1425.24 Khao Sadao 4/12/2017 11:45:28 AM
14 Long Titan (Longtitan) 2191 5 158.15 Khao Sadao 4/11/2017 11:44:00 AM
15 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 2190 35 265.51 Krippenstein 8/15/2017 1:49:01 PM
16 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 2158 32 396.05 Khao Sadao 4/11/2017 11:36:53 AM
17 Meo Luoi (huyennguyen) 2156 37 218.18 Takeoff 4/10/2017 12:00:52 PM
18 Long Hoang (longhoang) 2140 3 111.55 Khao Sadao 4/8/2017 2:08:06 PM
19 Minh Vuong Vu (Ryu) 2091 29 146.79 Khao Sadao 4/11/2017 12:49:55 PM
20 Tran Hung Thang (thangh253) 2007 12 156.44 Khao Sadao 4/16/2017 10:55:48 AM
21 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1974 16 254.39 Khao Sadao 4/8/2017 2:55:55 PM
22 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 1913 30 241.17 Khao Sadao 4/15/2017 2:15:20 PM
23 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1887 13 243.76 Doi Bu 5/28/2017 11:54:23 AM
24 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1697 9 44.94 Khau Pha 9/24/2017 1:28:44 PM
25 Le Binh (Binhlienxo) 1689 44 220.51 Takeoff 4/10/2017 10:29:24 AM
26 Thang Phung (Thang_tay) 1612 4 61 Khao Sadao 4/8/2017 2:10:29 PM
27 Duy Binh Nguyen (Binh) 1609 15 69.67 Khao Sadao 4/9/2017 1:25:19 PM
28 TRAN MINH DAN (tiger93) 1606 37 125.26 Doi Bu 5/16/2017 1:21:55 PM
29 Long Nguyen (iHEO) 1566 25 105.48 Khau Pha 9/24/2017 11:33:01 AM
30 Long Pham Hoang (longruoi) 1523 26 117.25 Khao Sadao 4/12/2017 11:36:28 AM
31 BUI THANH TUNG (BuiTung) 1522 12 64.13 Sarangkot 4/25/2017 10:55:17 AM
32 Dao Duc Dat (ducdattv) 1501 82 367.08 Doi Bu 5/27/2017 12:52:24 PM
33 Dinh TheAnh (NUweddings) 1493 42 171.21 ? 8/22/2017 5:01:59 PM
34 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 1479 3 0 Khau Pha 9/24/2017 1:08:36 PM
35 Cuong Ngo (mrcuongnd) 1476 25 83.38 Khau Pha 9/24/2017 11:35:06 AM
36 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 1457 26 115.43 ? 8/22/2017 5:13:44 PM
37 Vo Cao Thang (thangvc) 1436 11 53.42 Khau Pha 5/13/2017 12:31:56 PM
38 Hoang Anh Thu (pikathon) 1425 17 72.46 Khau Pha 5/13/2017 12:31:52 PM
39 Le Minh (mxminh) 1423 18 116.11 Khao Sadao 4/9/2017 9:33:19 AM
40 Hieu Duong Trong (wysduong) 1408 19 75.44 Doi Bu 4/1/2017 12:33:31 PM
41 Mylinh Huynh (Voicon) 1408 4 15.01 Khau Pha 9/23/2017 11:42:27 AM
42 Trung Hoang (HoangTrung) 1388 12 46.27 Khau Pha 9/22/2017 12:31:54 PM
43 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 1374 22 130.77 Doi Bu 7/29/2017 1:25:13 PM
44 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 1324 3 11.2 Khau Pha 9/24/2017 1:13:40 PM
45 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 1315 42 156.12 Khau Pha 9/24/2017 11:47:08 AM
46 Doanh Pham (DoanhPham) 1314 24 134.25 Doi Bu 5/28/2017 2:07:08 PM
47 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 1313 11 65.87 Khau Pha 9/24/2017 11:58:42 AM
48 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 1311 63 250.22 Doi Bu 7/27/2017 12:36:43 PM
49 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 1276 7 42.59 Doi Bu 7/30/2017 1:03:08 PM
50 Nguyen Hai Anh (haianh) 1276 45 133.5 Khau Pha 10/2/2016 2:34:47 PM
51 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 1270 10 28.8 Khau Pha 9/24/2017 2:17:16 PM
52 Tran Quoc Toan (ToanTran) 1267 50 238.91 Khau Pha 5/13/2017 2:33:46 PM
53 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 1266 23 106.27 Khau Pha 9/22/2017 11:33:36 AM
54 Vu Tuan Anh (tusa1705) 1263 5 30.57 Khau Pha 9/23/2017 5:04:56 PM
55 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 1262 4 13.31 Khau Pha 9/22/2017 9:40:51 AM
56 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 1261 25 99.27 Khau Pha 9/21/2017 5:03:42 PM
57 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 1261 3 8.2 Khau Pha 9/24/2017 9:16:51 AM
58 Danny Pearce (HanoiDan) 1261 72 307.69 Khau Pha 5/13/2017 1:45:02 PM
59 Pham Minh Hieu (PanPan) 1260 24 84.46 Khau Pha 9/21/2017 4:40:47 PM
60 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 1259 8 27.06 Khau Pha 9/22/2017 4:36:17 PM
61 Ken Võ (rongxanhla) 1254 3 9.83 Khau Pha 9/23/2017 11:03:33 AM
62 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 1253 12 43.15 Khau Pha 9/24/2017 12:36:30 PM
63 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1245 8 61.82 Doi Bu 5/16/2017 12:31:08 PM
64 Arman Fatahi (arman) 1228 22 93.18 Doi Bu 4/1/2017 12:24:48 PM
65 Dang Van My (Dangvm) 1069 16 72.24 Chùa Ba Vàng 9/17/2017 12:08:18 PM
66 cuong hoang viet (cuongviet) 1004 5 24.13 Doi Bu 7/29/2017 1:34:12 PM
67 Duy An Dao (daoduyan) 992 11 68.55 Doi Bu 10/12/2016 1:52:51 PM
68 Duong Vu (Duongvu) 939 28 115.78 Doi Bu 5/26/2017 12:02:44 PM
69 nguyen yen (Haiyen) 939 4 22.84 Doi Bu 10/7/2016 2:10:41 PM
70 son pham (sonpham) 808 8 40.55 Hoành Bồ 8/20/2017 2:14:10 PM
71 Tran Manh (mnn) 758 2 11.78 Doi Bu 7/22/2017 1:21:45 PM
72 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 752 13 52.65 Takeoff 2/19/2017 10:11:58 AM
73 Son Luu minh hoang (Hoangson) 733 2 16.38 Doi Bu 9/28/2017 11:58:14 AM
74 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 699 7 20.2 Doi Bu 4/1/2017 11:40:50 AM
75 Nhung Trieu (nhungtrieu) 658 2 8.5 Hoành Bồ 6/3/2017 2:17:03 PM
76 Tan Nguyen (TanNguyen) 643 8 28.15 Doi Bu 7/29/2017 1:51:32 PM
77 Trung Duc (DucK21) 629 2 9.54 Doi Bu 9/13/2017 3:01:32 PM
78 Huynh Hai (Hailep) 613 4 14.8 Doi Bu 2/12/2017 11:05:09 AM
79 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 589 8 38.76 Sơn Trà 7/11/2017 1:04:16 PM
80 Huân Tưởng (Thuocdoc) 586 7 28.01 Sơn Trà 9/30/2017 10:06:06 AM
81 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 581 6 24.39 Sơn Trà 9/3/2017 5:47:05 PM
82 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 262 2 13.06 Hon Hong,VN 9/3/2017 9:42:18 AM
83 Cao Thao (kaothao.90) 0 5 32.47 Doi Bu 8/27/2017 3:31:18 PM
# Pilot Total Altitude Gain (m) Flights Points
1 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 37616 92 1425.24
2 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 26552 49 847.83
3 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 22420 63 486.47
4 Kim Tran (chukim) 21941 122 570.75
5 Bach Le Hoang (backtofly) 21879 28 1012.01
6 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 19971 40 478.32
7 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 18222 35 541.37
8 Thien Trinh Duc (thientd87) 16236 42 554.32
9 Tan CAO HA (ngaupin) 13304 16 551.37
10 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 11639 30 241.17
11 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 10933 32 396.05
12 Du Ly (lyducdu) 10827 7 0
13 Tam Hoa Tue (tuetam) 10742 39 312.23
14 Nguyễn Hải Anh (anhh) 10345 16 254.39
15 Dao Duc Dat (ducdattv) 10285 82 367.08
16 Meo Luoi (huyennguyen) 9962 37 218.18
17 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9405 30 250.96
18 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 8159 13 243.76
19 Long Titan (Longtitan) 7068 5 158.15
20 Danny Pearce (HanoiDan) 6837 72 307.69
21 Duy Pham (duyfam) 6677 4 360.56
22 Tran Hung Thang (thangh253) 5874 12 156.44
23 TRAN MINH DAN (tiger93) 5661 37 125.26
24 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 5570 35 265.51
25 Le Binh (Binhlienxo) 5551 44 220.51
26 Long Pham Hoang (longruoi) 5476 26 117.25
27 Minh Vuong Vu (Ryu) 5359 29 146.79
28 Long Hoang (longhoang) 5152 3 111.55
29 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5085 22 130.77
30 Le Minh (mxminh) 4997 18 116.11
31 Nguyen Viet Ha (Digicams) 4788 9 44.94
32 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4364 50 238.91
33 Thang Phung (Thang_tay) 4186 4 61
34 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 4116 63 250.22
35 Doanh Pham (DoanhPham) 4020 24 134.25
36 Nguyen Hai Anh (haianh) 3926 45 133.5
37 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 3367 42 156.12
38 Duy Binh Nguyen (Binh) 2960 15 69.67
39 Dang Van My (Dangvm) 2834 16 72.24
40 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 2648 23 106.27
41 Arman Fatahi (arman) 2616 22 93.18
42 Hoang Anh Thu (pikathon) 2469 17 72.46
43 Duy An Dao (daoduyan) 2359 11 68.55
44 BUI THANH TUNG (BuiTung) 2257 12 64.13
45 Hieu Duong Trong (wysduong) 2162 19 75.44
46 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 2074 8 61.82
47 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 1937 11 65.87
48 Long Nguyen (iHEO) 1925 25 105.48
49 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 1766 26 115.43
50 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 1657 7 42.59
51 Vu Tuan Anh (tusa1705) 1610 5 30.57
52 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 1576 3 0
53 Dinh TheAnh (NUweddings) 1557 42 171.21
54 nguyen yen (Haiyen) 1486 4 22.84
55 Cuong Ngo (mrcuongnd) 1482 25 83.38
56 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 1481 12 43.15
57 Mylinh Huynh (Voicon) 1447 4 15.01
58 Vo Cao Thang (thangvc) 1433 11 53.42
59 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 1397 3 11.2
60 cuong hoang viet (cuongviet) 1296 5 24.13
61 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 1279 3 8.2
62 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 1263 4 13.31
63 Ken Võ (rongxanhla) 1253 3 9.83
64 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 1077 8 38.76
65 Trung Hoang (HoangTrung) 1071 12 46.27
66 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 1068 13 52.65
67 Duong Vu (Duongvu) 1062 28 115.78
68 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 990 25 99.27
69 Tran Manh (mnn) 889 2 11.78
70 Son Luu minh hoang (Hoangson) 832 2 16.38
71 Nhung Trieu (nhungtrieu) 774 2 8.5
72 son pham (sonpham) 774 8 40.55
73 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 654 8 27.06
74 Tan Nguyen (TanNguyen) 650 8 28.15
75 Trung Duc (DucK21) 629 2 9.54
76 Pham Minh Hieu (PanPan) 626 24 84.46
77 Huynh Hai (Hailep) 613 4 14.8
78 Huân Tưởng (Thuocdoc) 595 7 28.01
79 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 583 10 28.8
80 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 404 2 13.06
81 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 370 7 20.2
82 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 17 6 24.39
83 Cao Thao (kaothao.90) 0 5 32.47
84 Khanh Ho (Khanhho) 0 0 0
85 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0 0
86 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0 0
87 conganh nguyen (conganh) 0 0 0
88 Linh Vu (lincolnvu) 0 0 0
89 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0 0
90 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0 0
91 Bui Doi (Bui.doi) 0 0 0
92 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0 0
93 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0 0
94 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0
95 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0 0
96 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0 0
97 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0 0
98 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0 0
99 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0 0
100 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0 0
101 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0 0
102 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0 0
103 Kien Hoang (KienHoang) 0 0 0
104 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0 0
105 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0 0
106 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0 0
107 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0
# Pilot Km/Flight Ratio Flights
1 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
2 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
3 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
4 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
5 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
6 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
7 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
8 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
9 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.967 15
10 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
11 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
12 Tran Hung Thang (thangh253) 13.205 12
13 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
14 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
15 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.761 43
16 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
17 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
18 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
19 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.184 2
20 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
21 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
22 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
23 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
24 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
25 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
26 Le Minh (mxminh) 6.246 18
27 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
28 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.115 5
29 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
30 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
31 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
32 Tran Manh (mnn) 5.89 2
33 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
34 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
35 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
36 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
37 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
38 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
39 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
40 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
41 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
42 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
43 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
44 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
45 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
46 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
47 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
48 son pham (sonpham) 4.714 8
49 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
50 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
51 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 4.489 5
52 Kim Tran (chukim) 4.479 122
53 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
54 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
55 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
56 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
57 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
58 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
59 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
60 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
61 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
62 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
63 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
64 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
65 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
66 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
67 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
68 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
69 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
70 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
71 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.847 4
72 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
73 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
74 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
75 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.573 17
76 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
77 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
78 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
79 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
80 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
81 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
82 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 3.016 2
83 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
84 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
85 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
86 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
87 conganh nguyen (conganh) 0 0
88 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
89 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
90 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
91 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
92 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
93 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
94 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
95 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
96 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
97 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
98 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
99 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
100 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
101 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
102 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
103 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
104 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
105 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
106 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
107 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
108 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
109 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
110 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
111 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
112 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
113 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
114 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.967 15
115 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
116 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
117 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
118 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
119 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
120 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.761 43
121 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
122 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
123 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
124 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
125 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
126 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
127 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
128 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
129 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
130 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
131 Le Minh (mxminh) 6.246 18
132 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
133 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
134 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
135 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
136 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
137 Tran Manh (mnn) 5.89 2
138 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
139 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
140 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
141 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
142 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
143 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
144 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
145 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
146 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
147 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
148 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
149 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
150 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
151 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
152 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
153 son pham (sonpham) 4.714 8
154 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
155 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
156 Kim Tran (chukim) 4.479 122
157 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
158 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
159 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
160 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
161 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
162 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
163 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
164 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
165 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
166 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
167 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
168 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
169 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
170 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
171 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
172 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
173 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
174 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
175 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.847 4
176 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
177 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
178 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
179 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
180 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.573 17
181 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
182 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
183 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
184 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
185 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
186 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
187 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 3.016 2
188 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
189 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
190 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
191 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
192 conganh nguyen (conganh) 0 0
193 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
194 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
195 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
196 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
197 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
198 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
199 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
200 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
201 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
202 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
203 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
204 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
205 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
206 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
207 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
208 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
209 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
210 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
211 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
212 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
213 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
214 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
215 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
216 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
217 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
218 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
219 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
220 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
221 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
222 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
223 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
224 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
225 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
226 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
227 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
228 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
229 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
230 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
231 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
232 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
233 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
234 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
235 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
236 Le Minh (mxminh) 6.246 18
237 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
238 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
239 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
240 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
241 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
242 Tran Manh (mnn) 5.89 2
243 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
244 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
245 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
246 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
247 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
248 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
249 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
250 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
251 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
252 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
253 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
254 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
255 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
256 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
257 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
258 son pham (sonpham) 4.714 8
259 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
260 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
261 Kim Tran (chukim) 4.479 122
262 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
263 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
264 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
265 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
266 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
267 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
268 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
269 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
270 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
271 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
272 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
273 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
274 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
275 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
276 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
277 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
278 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
279 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
280 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.847 4
281 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
282 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
283 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
284 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
285 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.573 17
286 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
287 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
288 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
289 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
290 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
291 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
292 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
293 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
294 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
295 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
296 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
297 conganh nguyen (conganh) 0 0
298 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
299 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
300 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
301 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
302 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
303 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
304 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
305 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
306 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
307 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
308 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
309 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
310 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
311 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
312 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
313 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
314 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
315 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
316 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
317 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
318 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
319 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
320 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
321 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
322 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
323 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
324 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
325 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
326 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
327 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
328 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
329 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
330 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
331 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
332 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
333 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
334 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
335 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
336 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
337 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
338 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
339 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
340 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
341 Le Minh (mxminh) 6.246 18
342 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
343 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
344 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
345 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
346 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
347 Tran Manh (mnn) 5.89 2
348 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
349 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
350 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
351 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
352 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
353 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
354 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
355 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
356 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
357 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
358 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
359 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
360 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
361 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
362 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
363 son pham (sonpham) 4.714 8
364 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
365 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
366 Kim Tran (chukim) 4.479 122
367 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
368 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
369 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
370 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
371 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
372 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
373 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
374 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
375 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
376 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
377 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
378 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
379 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
380 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
381 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
382 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
383 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
384 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.915 5
385 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
386 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
387 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
388 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
389 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
390 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.573 17
391 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
392 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
393 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
394 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
395 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
396 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
397 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
398 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
399 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
400 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
401 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
402 conganh nguyen (conganh) 0 0
403 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
404 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
405 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
406 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
407 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
408 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
409 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
410 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
411 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
412 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
413 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
414 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
415 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
416 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
417 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
418 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
419 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
420 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
421 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
422 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
423 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
424 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
425 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
426 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
427 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
428 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
429 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
430 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
431 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
432 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
433 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
434 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
435 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
436 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
437 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
438 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
439 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
440 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
441 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
442 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
443 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
444 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
445 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
446 Le Minh (mxminh) 6.246 18
447 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
448 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
449 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
450 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
451 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
452 Tran Manh (mnn) 5.89 2
453 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
454 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
455 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
456 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
457 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
458 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
459 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
460 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
461 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
462 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
463 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
464 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
465 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
466 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
467 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
468 son pham (sonpham) 4.714 8
469 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
470 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
471 Kim Tran (chukim) 4.479 122
472 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
473 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
474 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
475 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
476 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
477 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
478 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
479 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
480 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
481 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
482 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
483 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
484 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
485 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
486 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
487 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
488 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
489 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.915 5
490 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
491 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
492 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
493 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
494 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
495 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.573 17
496 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
497 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
498 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
499 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
500 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
501 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
502 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
503 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
504 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
505 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
506 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
507 conganh nguyen (conganh) 0 0
508 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
509 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
510 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
511 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
512 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
513 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
514 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
515 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
516 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
517 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
518 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
519 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
520 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
521 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
522 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
523 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
524 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
525 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
526 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
527 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
528 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
529 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
530 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
531 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
532 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
533 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
534 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
535 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
536 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
537 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
538 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
539 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
540 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
541 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
542 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
543 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
544 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
545 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
546 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
547 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
548 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
549 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
550 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
551 Le Minh (mxminh) 6.246 18
552 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
553 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
554 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
555 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
556 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
557 Tran Manh (mnn) 5.89 2
558 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
559 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
560 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
561 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
562 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
563 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
564 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
565 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
566 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
567 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
568 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
569 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
570 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
571 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
572 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
573 son pham (sonpham) 4.714 8
574 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
575 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
576 Kim Tran (chukim) 4.479 122
577 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
578 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
579 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
580 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
581 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
582 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
583 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
584 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
585 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
586 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
587 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
588 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
589 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
590 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
591 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
592 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
593 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
594 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.915 5
595 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
596 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
597 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
598 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
599 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
600 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
601 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.519 24
602 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
603 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
604 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
605 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
606 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
607 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
608 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
609 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
610 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
611 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
612 conganh nguyen (conganh) 0 0
613 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
614 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
615 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
616 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
617 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
618 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
619 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
620 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
621 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
622 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
623 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
624 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
625 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
626 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
627 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
628 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
629 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
630 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
631 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
632 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
633 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
634 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
635 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
636 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
637 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
638 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
639 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
640 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
641 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
642 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
643 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
644 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
645 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
646 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
647 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
648 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
649 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
650 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
651 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
652 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
653 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
654 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
655 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
656 Le Minh (mxminh) 6.246 18
657 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
658 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
659 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
660 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
661 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
662 Tran Manh (mnn) 5.89 2
663 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
664 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
665 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
666 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
667 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
668 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
669 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
670 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
671 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
672 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
673 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
674 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
675 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
676 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
677 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
678 son pham (sonpham) 4.714 8
679 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
680 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
681 Kim Tran (chukim) 4.479 122
682 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
683 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.429 25
684 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
685 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
686 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
687 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
688 Long Nguyen (iHEO) 4.223 24
689 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
690 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
691 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
692 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
693 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
694 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
695 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
696 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
697 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
698 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
699 Huân Tưởng (Thuocdoc) 3.915 5
700 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
701 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
702 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
703 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
704 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
705 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
706 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.519 24
707 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
708 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
709 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
710 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
711 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
712 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
713 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
714 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
715 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
716 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
717 conganh nguyen (conganh) 0 0
718 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
719 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
720 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
721 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
722 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
723 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
724 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
725 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
726 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
727 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
728 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
729 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
730 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
731 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
732 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
733 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
734 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
735 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
736 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
737 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
738 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
739 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
740 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
741 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
742 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
743 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
744 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
745 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
746 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
747 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
748 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
749 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
750 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
751 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
752 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
753 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
754 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
755 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
756 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
757 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
758 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
759 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
760 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
761 Le Minh (mxminh) 6.246 18
762 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
763 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
764 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
765 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
766 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
767 Tran Manh (mnn) 5.89 2
768 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
769 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
770 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
771 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
772 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
773 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
774 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
775 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
776 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
777 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
778 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
779 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
780 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
781 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
782 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
783 son pham (sonpham) 4.714 8
784 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
785 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
786 Kim Tran (chukim) 4.479 122
787 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.44 26
788 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
789 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
790 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
791 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
792 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
793 Long Nguyen (iHEO) 4.22 25
794 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
795 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
796 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
797 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
798 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
799 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
800 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
801 Huân Tưởng (Thuocdoc) 4.001 7
802 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
803 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
804 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
805 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
806 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
807 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
808 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
809 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
810 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
811 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.519 24
812 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
813 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
814 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
815 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
816 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
817 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
818 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
819 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
820 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
821 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
822 conganh nguyen (conganh) 0 0
823 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
824 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
825 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
826 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
827 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
828 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
829 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
830 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
831 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
832 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
833 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
834 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
835 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
836 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
837 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
838 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
839 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
840 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
841 Duy Pham (duyfam) 90.139 4
842 Du Ly (lyducdu) 68.914 7
843 Long Hoang (longhoang) 37.18 3
844 Bach Le Hoang (backtofly) 34.091 28
845 Tan CAO HA (ngaupin) 33.91 16
846 Long Titan (Longtitan) 31.632 5
847 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 17.283 13
848 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 17.243 49
849 Nguyễn Hải Anh (anhh) 15.447 16
850 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 14.447 92
851 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 14.021 35
852 Tran Hung Thang (thangh253) 13.212 12
853 Thang Phung (Thang_tay) 13.113 4
854 Nguyen Viet Ha (Digicams) 12.96 9
855 Thien Trinh Duc (thientd87) 12.795 42
856 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 12.012 32
857 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 11.275 40
858 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 9.61 30
859 Son Luu minh hoang (Hoangson) 8.186 2
860 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 8.053 30
861 Tam Hoa Tue (tuetam) 7.952 39
862 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 7.729 8
863 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 7.42 63
864 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 7.117 35
865 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 6.53 2
866 Le Minh (mxminh) 6.246 18
867 Meo Luoi (huyennguyen) 6.167 37
868 Vu Tuan Anh (tusa1705) 6.116 5
869 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 6.084 7
870 Cao Thao (kaothao.90) 6.084 5
871 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.989 11
872 Tran Manh (mnn) 5.89 2
873 Duy An Dao (daoduyan) 5.718 11
874 nguyen yen (Haiyen) 5.711 4
875 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 5.567 3
876 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 5.466 22
877 Doanh Pham (DoanhPham) 5.437 24
878 TRAN MINH DAN (tiger93) 5.423 37
879 BUI THANH TUNG (BuiTung) 5.343 12
880 Minh Vuong Vu (Ryu) 5.062 29
881 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.012 82
882 Le Binh (Binhlienxo) 5.011 44
883 Tran Quoc Toan (ToanTran) 4.928 50
884 Vo Cao Thang (thangvc) 4.856 11
885 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 4.846 8
886 cuong hoang viet (cuongviet) 4.827 5
887 Trung Duc (DucK21) 4.768 2
888 son pham (sonpham) 4.714 8
889 Duy Binh Nguyen (Binh) 4.644 15
890 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4.621 23
891 Kim Tran (chukim) 4.479 122
892 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.44 26
893 Long Pham Hoang (longruoi) 4.434 26
894 Dang Van My (Dangvm) 4.421 16
895 Danny Pearce (HanoiDan) 4.338 72
896 Hoang Anh Thu (pikathon) 4.263 17
897 Nhung Trieu (nhungtrieu) 4.248 2
898 Long Nguyen (iHEO) 4.22 25
899 Arman Fatahi (arman) 4.152 22
900 Duong Vu (Duongvu) 4.136 28
901 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.077 42
902 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.061 6
903 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 4.049 13
904 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.03 42
905 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 4.009 7
906 Huân Tưởng (Thuocdoc) 4.001 7
907 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 3.972 25
908 Hieu Duong Trong (wysduong) 3.971 19
909 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 3.957 63
910 Trung Hoang (HoangTrung) 3.856 12
911 Mylinh Huynh (Voicon) 3.753 4
912 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 3.731 3
913 Huynh Hai (Hailep) 3.702 4
914 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.596 12
915 Tan Nguyen (TanNguyen) 3.52 8
916 Pham Minh Hieu (PanPan) 3.519 24
917 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.495 25
918 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3.381 8
919 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 3.326 4
920 Ken Võ (rongxanhla) 3.278 3
921 Nguyen Hai Anh (haianh) 3.165 45
922 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 2.879 10
923 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 2.729 3
924 Khanh Ho (Khanhho) 0 0
925 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0 0
926 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0 0
927 conganh nguyen (conganh) 0 0
928 Linh Vu (lincolnvu) 0 0
929 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0 0
930 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0 0
931 Bui Doi (Bui.doi) 0 0
932 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0 0
933 Tuan Nguyen (titi8x) 0 0
934 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
935 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0 0
936 Quang Nguyen The (QuangNT) 0 0
937 Nhim Cha (Nhimcha) 0 0
938 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0 0
939 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0 0
940 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0 0
941 Hai Son Le (CheGuevara) 0 0
942 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0 0
943 Kien Hoang (KienHoang) 0 0
944 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0 0
945 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 0
946 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0 0
947 Tang Mike (Tangmike) 0 0
# Pilot Time/Flight Ratio Flights
1 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
2 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
3 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
4 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
5 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
6 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
7 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
8 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
9 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
10 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
11 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
12 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:13:31 15
13 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
14 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
15 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
16 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:50 43
17 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
18 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
19 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
20 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
21 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
22 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
23 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
24 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
25 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
26 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
27 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
28 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
29 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
30 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
31 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
32 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
33 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
34 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
35 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
36 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
37 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
38 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
39 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
40 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
41 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
42 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
43 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
44 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
45 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
46 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
47 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
48 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
49 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
50 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
51 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
52 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
53 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
54 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
55 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
56 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
57 son pham (sonpham) 0:20:1 8
58 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
59 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
60 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
61 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
62 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
63 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
64 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
65 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
66 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
67 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
68 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
69 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:15:26 5
70 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
71 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
72 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
73 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
74 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
75 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
76 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:31 17
77 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
78 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
79 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
80 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
81 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
82 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:27 4
83 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:3:50 2
84 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
85 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
86 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
87 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
88 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
89 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
90 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
91 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
92 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
93 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
94 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
95 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
96 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
97 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
98 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
99 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
100 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
101 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
102 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
103 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
104 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
105 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
106 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
107 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
108 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
109 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
110 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
111 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
112 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
113 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
114 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
115 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
116 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
117 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:13:31 15
118 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
119 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
120 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
121 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:50 43
122 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
123 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
124 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
125 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
126 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
127 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
128 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
129 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
130 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
131 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
132 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
133 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
134 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
135 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
136 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
137 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
138 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
139 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
140 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
141 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
142 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
143 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
144 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
145 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
146 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
147 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
148 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
149 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
150 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
151 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
152 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
153 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
154 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
155 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
156 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
157 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
158 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
159 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
160 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
161 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
162 son pham (sonpham) 0:20:1 8
163 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
164 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
165 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
166 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
167 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
168 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
169 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
170 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
171 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
172 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
173 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
174 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
175 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
176 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
177 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
178 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
179 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
180 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
181 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:31 17
182 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
183 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
184 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
185 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
186 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
187 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:27 4
188 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:3:50 2
189 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
190 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
191 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
192 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
193 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
194 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
195 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
196 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
197 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
198 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
199 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
200 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
201 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
202 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
203 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
204 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
205 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
206 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
207 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
208 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
209 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
210 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
211 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
212 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
213 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
214 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
215 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
216 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
217 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
218 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
219 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
220 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
221 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
222 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
223 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
224 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
225 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
226 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
227 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
228 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
229 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
230 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
231 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
232 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
233 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
234 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
235 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
236 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
237 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
238 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
239 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
240 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
241 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
242 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
243 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
244 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
245 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
246 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
247 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
248 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
249 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
250 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
251 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
252 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
253 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
254 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
255 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
256 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
257 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
258 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
259 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
260 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
261 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
262 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
263 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
264 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
265 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
266 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
267 son pham (sonpham) 0:20:1 8
268 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
269 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
270 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
271 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
272 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
273 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
274 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
275 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
276 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
277 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
278 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
279 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
280 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
281 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
282 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
283 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
284 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
285 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
286 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:31 17
287 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
288 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
289 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
290 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
291 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
292 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:27 4
293 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
294 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
295 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
296 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
297 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
298 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
299 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
300 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
301 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
302 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
303 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
304 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
305 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
306 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
307 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
308 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
309 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
310 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
311 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
312 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
313 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
314 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
315 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
316 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
317 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
318 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
319 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
320 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
321 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
322 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
323 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
324 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
325 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
326 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
327 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
328 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
329 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
330 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
331 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
332 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
333 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
334 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
335 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
336 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
337 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
338 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
339 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
340 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
341 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
342 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
343 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
344 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
345 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
346 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
347 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
348 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
349 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
350 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
351 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
352 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
353 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
354 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
355 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
356 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
357 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
358 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
359 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
360 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
361 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
362 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
363 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
364 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
365 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
366 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
367 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
368 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
369 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
370 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
371 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
372 son pham (sonpham) 0:20:1 8
373 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
374 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
375 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
376 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
377 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
378 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
379 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
380 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
381 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
382 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
383 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
384 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
385 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
386 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
387 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
388 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
389 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
390 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
391 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:31 17
392 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
393 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
394 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
395 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
396 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
397 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:48 5
398 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
399 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
400 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
401 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
402 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
403 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
404 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
405 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
406 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
407 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
408 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
409 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
410 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
411 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
412 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
413 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
414 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
415 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
416 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
417 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
418 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
419 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
420 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
421 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
422 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
423 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
424 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
425 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
426 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
427 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
428 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
429 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
430 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
431 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
432 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
433 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
434 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
435 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
436 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
437 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
438 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
439 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
440 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
441 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
442 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
443 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
444 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
445 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
446 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
447 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
448 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
449 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
450 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
451 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
452 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
453 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
454 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
455 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
456 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
457 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
458 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
459 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
460 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
461 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
462 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
463 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
464 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
465 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
466 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
467 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
468 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
469 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
470 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
471 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
472 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
473 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
474 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
475 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
476 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
477 son pham (sonpham) 0:20:1 8
478 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
479 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
480 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
481 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
482 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
483 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
484 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
485 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
486 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
487 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
488 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
489 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
490 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
491 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
492 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
493 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
494 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
495 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
496 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:31 17
497 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
498 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
499 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
500 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
501 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
502 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:48 5
503 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
504 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
505 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
506 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
507 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
508 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
509 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
510 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
511 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
512 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
513 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
514 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
515 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
516 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
517 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
518 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
519 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
520 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
521 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
522 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
523 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
524 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
525 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
526 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
527 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
528 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
529 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
530 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
531 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
532 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
533 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
534 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
535 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
536 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
537 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
538 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
539 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
540 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
541 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
542 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
543 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
544 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
545 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
546 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
547 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
548 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
549 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
550 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
551 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
552 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
553 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
554 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
555 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
556 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
557 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
558 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
559 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
560 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
561 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
562 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
563 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
564 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
565 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
566 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
567 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
568 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
569 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
570 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
571 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
572 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
573 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
574 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
575 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
576 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
577 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
578 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
579 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
580 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
581 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
582 son pham (sonpham) 0:20:1 8
583 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
584 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
585 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
586 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
587 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
588 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
589 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
590 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
591 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
592 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
593 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
594 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
595 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
596 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
597 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
598 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
599 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
600 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
601 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:55 24
602 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
603 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
604 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
605 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
606 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
607 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:48 5
608 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
609 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
610 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
611 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
612 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
613 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
614 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
615 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
616 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
617 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
618 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
619 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
620 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
621 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
622 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
623 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
624 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
625 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
626 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
627 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
628 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
629 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
630 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
631 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
632 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
633 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
634 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
635 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
636 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
637 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
638 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
639 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
640 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
641 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
642 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
643 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
644 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
645 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
646 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
647 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
648 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
649 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
650 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
651 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
652 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
653 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
654 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
655 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
656 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
657 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
658 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
659 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
660 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
661 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
662 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
663 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
664 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
665 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
666 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
667 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
668 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
669 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
670 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
671 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
672 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
673 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
674 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
675 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
676 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:9 25
677 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
678 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
679 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
680 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
681 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
682 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
683 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
684 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
685 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
686 Long Nguyen (iHEO) 0:20:38 24
687 son pham (sonpham) 0:20:1 8
688 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
689 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
690 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
691 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
692 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
693 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
694 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
695 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
696 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
697 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
698 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
699 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
700 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
701 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
702 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
703 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
704 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
705 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
706 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:55 24
707 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
708 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
709 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
710 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
711 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
712 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:6:48 5
713 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
714 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
715 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
716 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
717 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
718 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
719 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
720 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
721 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
722 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
723 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
724 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
725 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
726 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
727 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
728 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
729 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
730 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
731 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
732 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
733 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
734 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
735 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
736 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
737 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
738 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
739 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
740 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
741 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
742 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
743 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
744 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
745 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
746 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
747 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
748 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
749 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
750 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
751 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
752 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
753 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
754 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
755 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
756 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
757 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
758 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
759 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
760 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
761 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
762 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
763 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
764 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
765 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
766 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
767 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
768 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
769 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
770 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
771 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
772 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
773 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
774 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
775 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
776 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
777 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
778 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
779 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
780 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
781 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:22 26
782 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
783 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
784 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
785 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
786 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
787 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
788 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
789 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
790 Long Nguyen (iHEO) 0:20:51 25
791 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
792 son pham (sonpham) 0:20:1 8
793 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
794 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
795 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
796 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
797 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
798 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
799 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
800 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
801 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
802 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
803 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
804 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
805 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
806 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
807 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
808 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
809 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:12:38 7
810 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
811 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
812 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:55 24
813 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
814 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
815 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
816 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
817 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
818 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
819 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
820 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
821 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
822 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
823 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
824 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
825 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
826 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
827 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
828 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
829 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
830 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
831 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
832 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
833 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
834 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
835 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
836 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
837 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
838 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
839 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
840 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
841 Duy Pham (duyfam) 3:8:29 4
842 Du Ly (lyducdu) 2:51:43 7
843 Bach Le Hoang (backtofly) 1:53:25 28
844 Long Titan (Longtitan) 1:39:45 5
845 Tan CAO HA (ngaupin) 1:36:50 16
846 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 1:29:21 49
847 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:19:45 35
848 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 1:19:25 13
849 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:17:9 9
850 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1:14:47 40
851 Long Hoang (longhoang) 1:14:45 3
852 Nguyễn Hải Anh (anhh) 1:12:0 16
853 Thang Phung (Thang_tay) 1:9:59 4
854 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1:7:49 92
855 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 1:2:38 8
856 Thien Trinh Duc (thientd87) 0:59:26 42
857 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:56:55 32
858 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:54:29 63
859 Tran Hung Thang (thangh253) 0:52:10 12
860 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:46:47 30
861 Cao Thao (kaothao.90) 0:46:11 5
862 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 0:46:10 30
863 Duy Binh Nguyen (Binh) 0:45:29 15
864 Le Minh (mxminh) 0:41:22 18
865 Nhung Trieu (nhungtrieu) 0:39:47 2
866 Meo Luoi (huyennguyen) 0:39:22 37
867 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:37:26 82
868 TRAN MINH DAN (tiger93) 0:37:6 37
869 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:35:30 22
870 Duy An Dao (daoduyan) 0:34:54 11
871 Cao Nguyễn (soncaonguyen) 0:34:16 3
872 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:32:28 39
873 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:32:16 11
874 Roxy Phuong Nguyen (roxyphuong) 0:32:10 35
875 Doanh Pham (DoanhPham) 0:31:51 24
876 Dang Van My (Dangvm) 0:31:2 16
877 nguyen yen (Haiyen) 0:30:29 4
878 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:29:50 12
879 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:28:51 5
880 cuong hoang viet (cuongviet) 0:28:45 5
881 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 0:28:41 23
882 Kim Tran (chukim) 0:28:37 122
883 Ho Ngoc duy khanh (Kenho) 0:27:32 2
884 Nguyen Quang Chuan (chuannguyen) 0:27:29 7
885 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:27:19 2
886 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:26:22 26
887 Tran Quoc Toan (ToanTran) 0:26:0 50
888 Trung Hoang (HoangTrung) 0:25:39 12
889 Long Pham Hoang (longruoi) 0:24:1 26
890 Danny Pearce (HanoiDan) 0:23:49 72
891 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:23:1 63
892 Tran Manh (mnn) 0:23:1 2
893 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:22:57 25
894 Le Binh (Binhlienxo) 0:21:0 44
895 Long Nguyen (iHEO) 0:20:51 25
896 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:20:47 45
897 son pham (sonpham) 0:20:1 8
898 Arman Fatahi (arman) 0:19:28 22
899 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:19:25 42
900 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:18:41 42
901 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:18:36 29
902 Mylinh Huynh (Voicon) 0:18:27 4
903 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:18:12 7
904 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:18:6 17
905 Vo Cao Thang (thangvc) 0:17:45 11
906 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:17:1 3
907 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:16:38 25
908 Trung Duc (DucK21) 0:16:18 2
909 Duong Vu (Duongvu) 0:15:49 28
910 Minh Trung Nguyen (An_Phong) 0:15:24 10
911 Hieu Duong Trong (wysduong) 0:15:20 19
912 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:13:49 13
913 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:13:22 12
914 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:12:38 7
915 Thịnh Hồ Đắc (hodacthinh) 0:9:56 8
916 Vo Nguyen tuan (tuanvo70) 0:8:59 4
917 Pham Minh Hieu (PanPan) 0:8:55 24
918 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:8:31 6
919 Tan Nguyen (TanNguyen) 0:8:5 8
920 Ken Võ (rongxanhla) 0:7:34 3
921 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:7:19 8
922 Huynh Hai (Hailep) 0:6:58 4
923 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:4:43 3
924 Khanh Ho (Khanhho) 0:0:0 0
925 Kieu Dang Trung (Dr.Kieu) 0:0:0 0
926 THANH NGUYEN NGOC (erongru) 0:0:0 0
927 conganh nguyen (conganh) 0:0:0 0
928 Linh Vu (lincolnvu) 0:0:0 0
929 Cuong Nguyen Hung (Celeste) 0:0:0 0
930 Tung Nguyen (NICK_SMD) 0:0:0 0
931 Bui Doi (Bui.doi) 0:0:0 0
932 Luu Minh Hoang Son (Sonbocau) 0:0:0 0
933 Tuan Nguyen (titi8x) 0:0:0 0
934 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
935 Ho Ngoc duy khanh (Ken-Ho) 0:0:0 0
936 Quang Nguyen The (QuangNT) 0:0:0 0
937 Nhim Cha (Nhimcha) 0:0:0 0
938 Nguyễn Quỳnh liên (Quynhlien) 0:0:0 0
939 Hoang Ha Luong (luongha2000) 0:0:0 0
940 Son Truong Thanh (ThanhSon) 0:0:0 0
941 Hai Son Le (CheGuevara) 0:0:0 0
942 Cuong Huynh (cuonghuynh) 0:0:0 0
943 Kien Hoang (KienHoang) 0:0:0 0
944 Huong Chu Thien (Chuthienhuong) 0:0:0 0
945 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:0:0 0
946 Phong Nguyen Hong (choilaton) 0:0:0 0
947 Tang Mike (Tangmike) 0:0:0 0

Bình luận