18/11/2016
15

Bay trên bán đảo Sơn Trà

Sự kiện diễn ra vào tháng 7 hàng năm đầu mùa du lịch biển Đà Nẵng

Bình luận