01/10/2017
15

Kho dữ liệu ảnh Bay trên mùa vàng 2017

Các album ảnh của TNV và pilot chụp sẽ được cập nhật liên tục tại đây, do số lượng ảnh rất lớn, dữ liệu này hầu hết là ảnh thô, anh chị em em sử dụng vui lòng tự chỉnh sửa cho đẹp :D

Trả ảnh BAY TRÊN MÙA VÀNG 2017:
Update 09/10/2017
Album ảnh của TNV Việt Thanh, Tín Thạch
Album1
Album2
Album ảnh của TNV Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Album1
Album2
Album3
Album4
Album5
Album ảnh của pilot Trịnh Đức Thiện 
Album ảnh của pilot Kathy Kathy​
Album ảnh của pilot Ngoc Linh Nguyen​
Album ảnh của pilot Đường Tăng - Trần Ngọc Giang
Album do VOV thực hiện
Album cho báo Nhân Dân thực hiện

Bình luận