15/03/2017
15

Ghi tracklog trên các thiết bị GPS như thế nào

Bài viết dưới đây sẽ Hướng dẫn chi tiết cách ghi tracklog trên các thiết bị GPS như Garmin, Vario có GPS...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPSDUMP ĐỂ LẤY TRACKLOG TỪ CÁC THIẾT BỊ GPS
1. Tải GpsDump tại www.gpsdump.no. GpsDump có các version cho Mac OS, Windows, Linux và Android (dùng để lấy tracklog từ các thiết bị GPS có thể kết nối Bluetooth với điện thoại chạy Android).
2. Download driver cho thiết bị GPS, trong bài này sử dụng thiết bị GPS của Brauniger/Flytec, có thể download tại website của hãng tại địa chỉ:
https://www.flytec.ch/en/support/download/usb-serial-driver.html
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?pcid=41&showlevel=0041-0041
3. Sau khi cài đủ driver, mở phần mềm GpsDump ra, giao diện phần mềm như sau:
Giao diện GpsDump trên MacOS:
Giao diện GpsDump trên Windows:
4. Cắm dây USB kết nối giữa thiết bị GPS và PC vào. Trên thiết bị GPS sẽ hiện ra chữ USB-Mode.
5. Vào Menu MISC/Set COM port của phần mềm GpsDump để thiết lập cổng kết nối GPS và máy tính:
MacOS: Chọn kết nối là usbserial
Windows: Chọn Auto-switch to new available COM port để chuyển sang cổng USB.
6. Chọn phím tắt có tên thiết bị tại cửa sổ phần mềm GpsDump hoặc vào Logs/Chọn Read Tên thiết bị.
MacOS:
Windows
7. GpsDump sẽ đọc và hiển thị danh sách các tracklog có trong thiết bị:
MacOS: Sau đó chọn Select track và bấm OK để hiển thị tracklog.
Windows: Chọn tracklog và bấm OK.
8. Tracklog sẽ hiển thị lên phần cửa sổ chính của GpsDump:
MacOS:
Windows:
9. Vào Menu File, Chọn Save log as .igc hoặc có thể chọn kiểu file khác, sau đó bạn có thể sử dụng file này để upload lên Xcontest 
Vũ Tuấn Dũng, VietwingsHanoi

Bình luận