29/10/2017
15

Cất cánh kiểu hổ mang Cobra

Corba Launch-Cất cánh kiểu rắn hổ mang trong điều kiện gió lớn hoặc khu vực cất cánh nhỏ hẹp - Video bổ ích trên trang flybubble.com

Bình luận