14/03/2017
15

Ghi tracklog như thế nào?

Có nhiều cách để ghi lại thành tích những chuyến bay của bạn, bằng nhiều loại thiết bị khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các phi công cách ghi lại tracklog và upload lên Internet.

Hướng dẫn ghi tracklog trên các thiết bị cơ bản:
1. Đối với Iphone (iOS)
2. Đối với Android

Bình luận