07/03/2017
15

Khau Phạ - Những ngày đầu tháng 3⁄2017

VWHN bay khảo sát Khau Phạ 03⁄2017 để chuẩn bị cho event được chờ đợi rất lâu "Bay trên mùa nước đổ" - Bay trên những thửa ruộng bậc thang lấp lánh

Nguyen Ngoc Linh, VietwingsHanoi

Bình luận