10/10/2017
15

Vietnam Pilot Index 2018

Bảng xếp hạng Phi công Dù lượn Việt Nam mùa bay 2018 dựa trên tracklogs các phi công tự upload lên XContest từ 1.10.2017 đến 30.9.2018. Kết quả được cập nhật hàng ngày.

Last Update: 04:20:28 PM 24/10/2017

# Pilot Points Total Distance (km) Total Duration (hr) Total Altitude Gain (m) Flights Glider EN
1 Kim Tran (chukim) 102.15 96.872 9:25:40 2182 25 777 Zelo (Rook 2 light) B
2 Dang Van My (Dangvm) 83.09 82.952 12:13:00 2002 12 NOVA Ion3 B
3 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 78.17 76.595 7:28:26 2085 12 UP Trango X-race C
4 Ho duy khanh (Kenho) 50.67 50.669 7:49:36 1081 9 BGD Wasp B
5 Tran Hung Thang (thangh253) 47.55 44.142 5:47:08 1355 10 SKYWALK Chili 4 B
6 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 47.4 47.414 7:27:43 998 9 AIR DESIGN Eazy A
7 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 47.37 47.369 8:02:34 532 10 BGD Adam A
8 Tan CAO HA (ngaupin) 46.76 46.762 3:51:48 907 8 SKYWALK Cayenne 5 C
9 Nguyen Hai Anh (haianh) 45.72 45.648 7:43:33 900 10 BGD Wasp B
10 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 44.12 42.369 4:54:43 1176 7 NIVIUK Ikuma B
11 Huân Tưởng (Thuocdoc) 40.86 40.866 1:44:06 65 10 NIVIUK Hook 3 B
12 Nguyễn Hải Anh (anhh) 36.37 36.359 3:47:52 755 7 NIVIUK Ikuma B
13 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 35.24 35.241 4:11:28 811 6 U-TURN Blacklight B
14 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 34.38 34.368 3:14:25 582 7 TRIPPLE SEVEN Knight ML B
15 Meo Luoi (huyennguyen) 32.96 32.952 2:57:54 363 7 OZONE Buzz Z5 B
16 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 31.65 31.665 2:28:55 294 6 ADVANCE Iota B
17 cuong hoang viet (cuongviet) 29.32 29.313 3:23:46 615 4 PARATECH P45 B
18 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 28.31 28.302 3:14:56 456 5 NIVIUK Hook 4 B
19 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 27.85 27.842 4:34:18 778 5 ICARO Cyber B
20 Vu Tuan Anh (tusa1705) 27.44 23.665 1:31:46 612 3 TRIPLE SEVEN Rook 2 B
21 Dinh TheAnh (NUweddings) 26.47 26.472 5:45:24 196 6 NIVIUK Hook 3 B
22 Cuong Ngo (mrcuongnd) 26 27.044 4:41:14 366 7 U-TURN Emotione-M A
23 Duy An Dao (daoduyan) 25.75 25.746 2:20:35 390 5 Chili 3 B
24 Thien Trinh Duc (thientd87) 25.33 22.192 3:02:28 918 3 UFO B
25 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 23.32 18.258 1:33:23 543 2 TRIPLE SEVEN Rook 2 B
26 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 23.18 23.169 4:03:27 510 4 ICARO Pandion B
27 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 21.59 24.489 6:49:27 404 12 DUDEK Optic 2 B
28 Danny Pearce (HanoiDan) 19.17 19.161 2:16:06 225 4 OZONE Buzz Z5 B
29 Long Nguyen (iHEO) 18.37 18.372 3:01:35 174 4 U-TURN Infinity 4 B
30 Dao Duc Dat (ducdattv) 17.69 17.697 2:54:53 725 3 U-TURN Infinity 4 B
31 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 14.36 14.365 0:53:45 219 2 OZONE Rush 4 B
32 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 13.9 13.894 1:14:33 119 3 FIRE BIRD Raven B
33 Bui Thai (MaxSalem) 13.61 13.614 0:43:19 12 4 FIREBIRD Albatros D
34 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 12.87 12.567 0:32:25 6 4 SKYWALK Mescal 3 A
35 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 12.84 12.846 1:27:55 373 2 UP Trango X-race C
36 Tam Hoa Tue (tuetam) 12.8 12.791 0:45:04 72 3 UP Summit XC2 C
37 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 12.5 12.501 0:52:45 0 3 U-TURN Airwolf Z
38 Du Ly (lyducdu) 11.72 11.716 0:33:49 211 1 OZONE Alpina C
39 Nguyen Vu (Blanket) 11.47 8.193 1:46:09 279 1 UP Trango XC3 C
40 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 10.2 10.2 1:48:23 124 1 ADVANCE Epsilon B
41 Long Hoang (longhoang) 9.79 9.79 0:50:38 213 2 ADVANCE Sigma 8 C
42 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 9.56 9.56 0:33:22 0 1 NIVIUK Ikuma B
43 BUI THANH TUNG (BuiTung) 9.36 9.357 0:48:08 87 2 BGD Wasp B
44 Tung Nguyen (NICK_SMD) 8.37 8.368 2:26:17 141 1 ICARO Instinct TE B
45 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 7.71 7.708 1:05:32 0 2 UTURN Blacklight 2 B
46 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 7.67 7.675 0:15:08 0 2 PARATECH P28 B
47 Duong Vdt (DuongVdt) 7.65 7.655 1:58:47 221 1 SOL Prymus 4 A
48 Hieu Nguyen (hieuobi) 7.62 5.439 1:48:18 245 1 NIVIUK Hook 2 B
49 Duong Vu (Duongvu) 7.31 7.305 0:39:08 196 1 BGD Wasp B
50 Toan Nguyen (Tientoan) 7.21 7.211 1:11:02 65 4 NOVA Factor C
51 Pham Minh Hieu (PanPan) 7.19 7.187 1:44:37 237 1 SKYWALK Mescal5 A
52 Bui Diep (Leaf) 6.3 6.303 1:26:39 226 1 ICARO Cyber TE A
53 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 6.21 6.212 0:21:59 0 2 OZONE Buzz Z B
54 Minh Vuong Vu (Ryu) 4.65 4.648 0:20:11 0 1 DUDEK Optic 2 B
55 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.46 4.459 0:09:40 0 1 BGD Wasp B
56 Ken Võ (rongxanhla) 3.75 3.745 1:01:27 179 1 BGD Adam A
57 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 3.66 3.664 0:08:01 0 1 PARATECH P81 C
58 Kien Hoang (KienHoang) 3.53 3.526 1:41:52 152 1 OZONE Mojo 5 A
59 Arman Fatahi (arman) 3.5 3.498 0:10:22 0 1 NIVIUK Hook 3 B
60 Linh Nguyen (linnie) 3.24 3.241 0:42:17 145 1 OZONE Mojo 5 A
61 Le Binh (Binhlienxo) 1.7 1.696 0:07:36 0 1 OZONE Rush 4 B
62 Nguyen Viet Ha (Digicams) 0 9.503 1:01:57 7 1 GIN GLIDERS Tribe C
63 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0 0 0:00:00 0 0
64 Bach Le Hoang (backtofly) 0 0 0:00:00 0 0
65 Le Nguyen (NguyenLe) 0 0 0:00:00 0 0
66 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0 0 0:00:00 0 0
67 Le Minh (mxminh) 0 0 0:00:00 0 0
68 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0 0 0:00:00 0 0
69 Hoang Anh Thu (pikathon) 0 0 0:00:00 0 0
70 Tran Manh (mnn) 0 0 0:00:00 0 0
71 Duy Pham (duyfam) 0 0 0:00:00 0 0
72 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0:00:00 0 0
73 Doanh Pham (DoanhPham) 0 0 0:00:00 0 0
74 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0 0 0:00:00 0 0
# Pilot Max Point Distance (km) Type Flights Take-off Site Time
1 Dang Van My (Dangvm) 20.03 20.029 FREE Flight 12 Doi Bu,VN 23/10/2017 02:01:58 PM
2 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 17.72 12.657 FAI Triangle 2 Triple Sugar 15/10/2017 01:29:12 PM
3 Kim Tran (chukim) 17.4 12.426 FAI Triangle 25 Doi Bu 23/10/2017 02:22:56 PM
4 Vu Tuan Anh (tusa1705) 13.22 9.442 FAI Triangle 3 Doi Bu 23/10/2017 01:04:27 PM
5 Tan CAO HA (ngaupin) 12.98 12.977 FREE Flight 8 Doi Bu 23/10/2017 01:17:44 PM
6 Ho duy khanh (Kenho) 12.37 12.372 FREE Flight 9 Doi Bu 23/10/2017 12:26:01 PM
7 Tran Hung Thang (thangh253) 11.89 8.49 FAI Triangle 10 Doi Bu 23/10/2017 12:31:55 PM
8 Du Ly (lyducdu) 11.72 11.716 FREE Flight 1 Tam Đường 15/10/2017 01:09:37 PM
9 Nguyen Hai Anh (haianh) 11.49 11.49 FREE Flight 10 Doi Bu 23/10/2017 12:33:17 PM
10 Nguyen Vu (Blanket) 11.47 8.193 FAI Triangle 1 Doi Bu 23/10/2017 01:34:44 PM
11 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 11.11 11.106 FREE Flight 7 Doi Bu 23/10/2017 01:28:28 PM
12 Cuong Ngo (mrcuongnd) 11.11 11.109 FREE Flight 7 Doi Bu 23/10/2017 12:13:53 PM
13 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 10.33 10.332 FREE Flight 2 Tam Duong 15/10/2017 01:00:35 PM
14 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 10.2 10.2 FREE Flight 1 Doi Bu 22/10/2017 11:59:46 AM
15 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 10.18 10.184 FREE Flight 7 Doi Bu 23/10/2017 02:21:35 PM
16 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 10.1 10.099 FREE Flight 9 Doi Bu 23/10/2017 12:28:16 PM
17 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 9.56 9.56 FREE Flight 1 Takeoff 15/10/2017 01:14:48 PM
18 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 9.55 7.961 FREE Triangle 12 Doi Bu 02/10/2017 12:42:46 PM
19 Thien Trinh Duc (thientd87) 9.44 7.869 FREE Triangle 3 Doi Bu 22/10/2017 12:50:08 PM
20 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 9.3 9.296 FREE Flight 5 Doi Bu 23/10/2017 12:31:03 PM
21 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 9.27 9.266 FREE Flight 10 Doi Bu 23/10/2017 10:39:04 AM
22 Duy An Dao (daoduyan) 8.94 8.937 FREE Flight 5 Doi Bu 22/10/2017 11:28:26 AM
23 Dao Duc Dat (ducdattv) 8.81 8.814 FREE Flight 3 Doi Bu 22/10/2017 12:08:17 PM
24 cuong hoang viet (cuongviet) 8.79 8.793 FREE Flight 4 Doi Bu 23/10/2017 11:47:54 AM
25 Tung Nguyen (NICK_SMD) 8.37 8.368 FREE Flight 1 Doi Bu 22/10/2017 11:22:51 AM
26 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 8.17 8.169 FREE Flight 4 Doi Bu 22/10/2017 12:06:08 PM
27 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 7.7 7.695 FREE Flight 5 Doi Bu 14/10/2017 03:09:02 PM
28 Duong Vdt (DuongVdt) 7.65 7.655 FREE Flight 1 Doi Bu 23/10/2017 01:00:12 PM
29 Hieu Nguyen (hieuobi) 7.62 5.439 FAI Triangle 1 Doi Bu 23/10/2017 11:01:37 AM
30 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 7.5 7.504 FREE Flight 6 Doi Bu 23/10/2017 11:58:57 AM
31 Duong Vu (Duongvu) 7.31 7.305 FREE Flight 1 Doi Bu 23/10/2017 01:35:24 PM
32 Pham Minh Hieu (PanPan) 7.19 7.187 FREE Flight 1 Doi Bu 22/10/2017 11:25:45 AM
33 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 7.09 7.094 FREE Flight 2 Doi Bu 09/10/2017 12:06:17 PM
34 Meo Luoi (huyennguyen) 6.89 6.889 FREE Flight 7 Takeoff 15/10/2017 03:50:31 PM
35 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 6.62 6.618 FREE Flight 6 Doi Bu 22/10/2017 01:06:23 PM
36 Nguyễn Hải Anh (anhh) 6.46 6.457 FREE Flight 7 Doi Bu 23/10/2017 10:23:42 AM
37 Bui Diep (Leaf) 6.3 6.303 FREE Flight 1 Doi Bu 23/10/2017 12:24:13 PM
38 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 6.11 6.105 FREE Flight 3 Doi Bu 22/10/2017 12:58:41 PM
39 Danny Pearce (HanoiDan) 6.01 6.006 FREE Flight 4 Doi Bu 09/10/2017 11:46:53 AM
40 Long Hoang (longhoang) 5.87 5.866 FREE Flight 2 Doi Bu 09/10/2017 01:40:44 PM
41 Dinh TheAnh (NUweddings) 5.31 5.314 FREE Flight 6 Sơn Trà 21/10/2017 03:28:13 PM
42 Long Nguyen (iHEO) 5.29 5.287 FREE Flight 4 Sơn Trà 04/10/2017 12:00:15 PM
43 BUI THANH TUNG (BuiTung) 4.94 4.938 FREE Flight 2 Doi Bu 09/10/2017 01:55:55 PM
44 Minh Vuong Vu (Ryu) 4.65 4.648 FREE Flight 1 Doi Bu 14/10/2017 12:40:36 PM
45 Tam Hoa Tue (tuetam) 4.54 4.538 FREE Flight 3 Tam đường 14/10/2017 03:57:10 PM
46 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.46 4.459 FREE Flight 1 Sơn Trà 04/10/2017 05:02:57 PM
47 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 4.45 4.45 FREE Flight 3 ? 01/10/2017 03:56:39 PM
48 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 4.43 4.426 FREE Flight 12 Sơn Trà 10/10/2017 01:38:54 PM
49 Huân Tưởng (Thuocdoc) 4.41 4.414 FREE Flight 10 Sơn Trà 04/10/2017 10:27:19 AM
50 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 4.16 4.157 FREE Flight 4 Doi Bu 22/10/2017 02:41:28 PM
51 Bui Thai (MaxSalem) 4.07 4.07 FREE Flight 4 Sơn Trà 07/10/2017 12:13:35 PM
52 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3.92 3.92 FREE Flight 2 Tam Duong 14/10/2017 02:17:44 PM
53 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 3.88 3.884 FREE Flight 2 Takeoff 14/10/2017 02:50:11 PM
54 Ken Võ (rongxanhla) 3.75 3.745 FREE Flight 1 ? 22/10/2017 11:48:30 AM
55 Toan Nguyen (Tientoan) 3.74 3.742 FREE Flight 4 Sơn Trà 07/10/2017 12:21:28 PM
56 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 3.66 3.664 FREE Flight 1 Doi Bu 24/10/2017 03:27:37 PM
57 Kien Hoang (KienHoang) 3.53 3.526 FREE Flight 1 ? 22/10/2017 11:57:01 AM
58 Arman Fatahi (arman) 3.5 3.498 FREE Flight 1 Doi Bu 21/10/2017 11:58:02 AM
59 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 3.37 3.372 FREE Flight 2 Putaleng - Tam Duong 14/10/2017 01:59:42 PM
60 Linh Nguyen (linnie) 3.24 3.241 FREE Flight 1 Hon Hong,VN 22/10/2017 12:12:33 PM
61 Le Binh (Binhlienxo) 1.7 1.696 FREE Flight 1 Nui Nghe 08/10/2017 12:54:09 PM
62 Nguyen Viet Ha (Digicams) 0 9.503 FREE Flight 1 Tam Duong 15/10/2017 09:32:26 AM
# Pilot Total Distance (km) Flights Points
1 Kim Tran (chukim) 96.872 25 102.15
2 Dang Van My (Dangvm) 82.952 12 83.09
3 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 76.595 12 78.17
4 Ho duy khanh (Kenho) 50.669 9 50.67
5 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 47.414 9 47.4
6 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 47.369 10 47.37
7 Tan CAO HA (ngaupin) 46.762 8 46.76
8 Nguyen Hai Anh (haianh) 45.648 10 45.72
9 Tran Hung Thang (thangh253) 44.142 10 47.55
10 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 42.369 7 44.12
11 Huân Tưởng (Thuocdoc) 40.866 10 40.86
12 Nguyễn Hải Anh (anhh) 36.359 7 36.37
13 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 35.241 6 35.24
14 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 34.368 7 34.38
15 Meo Luoi (huyennguyen) 32.952 7 32.96
16 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 31.665 6 31.65
17 cuong hoang viet (cuongviet) 29.313 4 29.32
18 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 28.302 5 28.31
19 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 27.842 5 27.85
20 Cuong Ngo (mrcuongnd) 27.044 7 26
21 Dinh TheAnh (NUweddings) 26.472 6 26.47
22 Duy An Dao (daoduyan) 25.746 5 25.75
23 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 24.489 12 21.59
24 Vu Tuan Anh (tusa1705) 23.665 3 27.44
25 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 23.169 4 23.18
26 Thien Trinh Duc (thientd87) 22.192 3 25.33
27 Danny Pearce (HanoiDan) 19.161 4 19.17
28 Long Nguyen (iHEO) 18.372 4 18.37
29 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 18.258 2 23.32
30 Dao Duc Dat (ducdattv) 17.697 3 17.69
31 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 14.365 2 14.36
32 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 13.894 3 13.9
33 Bui Thai (MaxSalem) 13.614 4 13.61
34 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 12.846 2 12.84
35 Tam Hoa Tue (tuetam) 12.791 3 12.8
36 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 12.567 4 12.87
37 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 12.501 3 12.5
38 Du Ly (lyducdu) 11.716 1 11.72
39 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 10.2 1 10.2
40 Long Hoang (longhoang) 9.79 2 9.79
41 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 9.56 1 9.56
42 Nguyen Viet Ha (Digicams) 9.503 1 0
43 BUI THANH TUNG (BuiTung) 9.357 2 9.36
44 Tung Nguyen (NICK_SMD) 8.368 1 8.37
45 Nguyen Vu (Blanket) 8.193 1 11.47
46 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 7.708 2 7.71
47 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 7.675 2 7.67
48 Duong Vdt (DuongVdt) 7.655 1 7.65
49 Duong Vu (Duongvu) 7.305 1 7.31
50 Toan Nguyen (Tientoan) 7.211 4 7.21
51 Pham Minh Hieu (PanPan) 7.187 1 7.19
52 Bui Diep (Leaf) 6.303 1 6.3
53 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 6.212 2 6.21
54 Hieu Nguyen (hieuobi) 5.439 1 7.62
55 Minh Vuong Vu (Ryu) 4.648 1 4.65
56 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.459 1 4.46
57 Ken Võ (rongxanhla) 3.745 1 3.75
58 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 3.664 1 3.66
59 Kien Hoang (KienHoang) 3.526 1 3.53
60 Arman Fatahi (arman) 3.498 1 3.5
61 Linh Nguyen (linnie) 3.241 1 3.24
62 Le Binh (Binhlienxo) 1.696 1 1.7
63 Bach Le Hoang (backtofly) 0 0 0
64 Duy Pham (duyfam) 0 0 0
65 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0 0 0
66 Le Minh (mxminh) 0 0 0
67 Hoang Anh Thu (pikathon) 0 0 0
68 Doanh Pham (DoanhPham) 0 0 0
69 Tran Manh (mnn) 0 0 0
70 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0 0 0
71 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0
72 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0 0 0
73 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0 0 0
74 Le Nguyen (NguyenLe) 0 0 0
# Pilot Total Duration (hr) Flights Points
1 Dang Van My (Dangvm) 12:13:00 12 83.09
2 Kim Tran (chukim) 9:25:40 25 102.15
3 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 8:02:34 10 47.37
4 Ho duy khanh (Kenho) 7:49:36 9 50.67
5 Nguyen Hai Anh (haianh) 7:43:33 10 45.72
6 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 7:28:26 12 78.17
7 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 7:27:43 9 47.4
8 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 6:49:27 12 21.59
9 Tran Hung Thang (thangh253) 5:47:08 10 47.55
10 Dinh TheAnh (NUweddings) 5:45:24 6 26.47
11 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 4:54:43 7 44.12
12 Cuong Ngo (mrcuongnd) 4:41:14 7 26
13 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 4:34:18 5 27.85
14 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 4:11:28 6 35.24
15 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 4:03:27 4 23.18
16 Tan CAO HA (ngaupin) 3:51:48 8 46.76
17 Nguyễn Hải Anh (anhh) 3:47:52 7 36.37
18 cuong hoang viet (cuongviet) 3:23:46 4 29.32
19 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 3:14:56 5 28.31
20 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 3:14:25 7 34.38
21 Thien Trinh Duc (thientd87) 3:02:28 3 25.33
22 Long Nguyen (iHEO) 3:01:35 4 18.37
23 Meo Luoi (huyennguyen) 2:57:54 7 32.96
24 Dao Duc Dat (ducdattv) 2:54:53 3 17.69
25 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 2:28:55 6 31.65
26 Tung Nguyen (NICK_SMD) 2:26:17 1 8.37
27 Duy An Dao (daoduyan) 2:20:35 5 25.75
28 Danny Pearce (HanoiDan) 2:16:06 4 19.17
29 Duong Vdt (DuongVdt) 1:58:47 1 7.65
30 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 1:48:23 1 10.2
31 Hieu Nguyen (hieuobi) 1:48:18 1 7.62
32 Nguyen Vu (Blanket) 1:46:09 1 11.47
33 Pham Minh Hieu (PanPan) 1:44:37 1 7.19
34 Huân Tưởng (Thuocdoc) 1:44:06 10 40.86
35 Kien Hoang (KienHoang) 1:41:52 1 3.53
36 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 1:33:23 2 23.32
37 Vu Tuan Anh (tusa1705) 1:31:46 3 27.44
38 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 1:27:55 2 12.84
39 Bui Diep (Leaf) 1:26:39 1 6.3
40 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 1:14:33 3 13.9
41 Toan Nguyen (Tientoan) 1:11:02 4 7.21
42 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 1:05:32 2 7.71
43 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:01:57 1 0
44 Ken Võ (rongxanhla) 1:01:27 1 3.75
45 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 0:53:45 2 14.36
46 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:52:45 3 12.5
47 Long Hoang (longhoang) 0:50:38 2 9.79
48 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:48:08 2 9.36
49 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:45:04 3 12.8
50 Bui Thai (MaxSalem) 0:43:19 4 13.61
51 Linh Nguyen (linnie) 0:42:17 1 3.24
52 Duong Vu (Duongvu) 0:39:08 1 7.31
53 Du Ly (lyducdu) 0:33:49 1 11.72
54 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0:33:22 1 9.56
55 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:32:25 4 12.87
56 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:21:59 2 6.21
57 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:20:11 1 4.65
58 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:15:08 2 7.67
59 Arman Fatahi (arman) 0:10:22 1 3.5
60 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:09:40 1 4.46
61 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 0:08:01 1 3.66
62 Le Binh (Binhlienxo) 0:07:36 1 1.7
63 Bach Le Hoang (backtofly) 0:00:00 0 0
64 Duy Pham (duyfam) 0:00:00 0 0
65 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:00:00 0 0
66 Le Minh (mxminh) 0:00:00 0 0
67 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:00:00 0 0
68 Doanh Pham (DoanhPham) 0:00:00 0 0
69 Tran Manh (mnn) 0:00:00 0 0
70 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:00:00 0 0
71 Tang Mike (Tangmike) 0:00:00 0 0
72 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0:00:00 0 0
73 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0:00:00 0 0
74 Le Nguyen (NguyenLe) 0:00:00 0 0
# Pilot Max Altitude (m) Flights Points Take-off Site Time
1 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 1753 12 78.17 Tam Duong 15/10/2017 02:41:05 PM
2 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 1599 2 23.32 Triple Sugar 15/10/2017 01:29:12 PM
3 Du Ly (lyducdu) 1583 1 11.72 Tam Đường 15/10/2017 01:09:37 PM
4 Vu Tuan Anh (tusa1705) 1572 3 27.44 ? 15/10/2017 01:11:59 PM
5 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 1569 2 14.36 Tam Duong 15/10/2017 01:00:35 PM
6 Tam Hoa Tue (tuetam) 1442 3 12.8 Tam đường 14/10/2017 03:57:10 PM
7 Duy An Dao (daoduyan) 1374 5 25.75 Tam Đường 14/10/2017 03:11:32 PM
8 Meo Luoi (huyennguyen) 1373 7 32.96 Takeoff 15/10/2017 03:50:31 PM
9 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 1371 2 6.21 Putaleng - Tam Duong 14/10/2017 04:12:50 PM
10 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 1370 6 31.65 Tam Duong 14/10/2017 03:17:38 PM
11 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 1368 3 13.9 Tam Duong 14/10/2017 02:38:46 PM
12 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 1366 7 34.38 Si Thau Chai 15/10/2017 10:30:16 AM
13 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1365 1 0 Tam Duong 15/10/2017 09:32:26 AM
14 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 1362 3 12.5 ? 15/10/2017 11:01:06 AM
15 Long Hoang (longhoang) 1361 2 9.79 Takeoff 13/10/2017 04:28:33 PM
16 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 1360 2 7.67 Takeoff 14/10/2017 02:50:11 PM
17 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 1355 2 7.71 Tam Đường 15/10/2017 01:44:45 PM
18 Tan CAO HA (ngaupin) 1082 8 46.76 Doi Bu 23/10/2017 01:17:44 PM
19 Dang Van My (Dangvm) 1077 12 83.09 Doi Bu 23/10/2017 12:04:32 PM
20 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 1033 9 47.4 Doi Bu 23/10/2017 12:28:16 PM
21 Kim Tran (chukim) 1018 25 102.15 Doi Bu 23/10/2017 12:00:02 PM
22 Ho duy khanh (Kenho) 1017 9 50.67 Doi Bu 15/10/2017 10:44:12 AM
23 Thien Trinh Duc (thientd87) 1001 3 25.33 Doi Bu 22/10/2017 12:50:08 PM
24 Tran Hung Thang (thangh253) 977 10 47.55 Doi Bu 23/10/2017 12:31:55 PM
25 Dao Duc Dat (ducdattv) 969 3 17.69 Doi Bu 09/10/2017 10:32:31 AM
26 Nguyen Hai Anh (haianh) 968 10 45.72 Doi Bu 23/10/2017 12:33:17 PM
27 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 948 7 44.12 Doi Bu 15/10/2017 01:30:55 PM
28 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 943 5 27.85 Doi Bu 23/10/2017 12:31:03 PM
29 Cuong Ngo (mrcuongnd) 912 7 26 Doi Bu 23/10/2017 12:13:53 PM
30 Nguyen Vu (Blanket) 911 1 11.47 Doi Bu 23/10/2017 01:34:44 PM
31 cuong hoang viet (cuongviet) 910 4 29.32 Doi Bu 23/10/2017 11:47:54 AM
32 Hieu Nguyen (hieuobi) 878 1 7.62 Doi Bu 23/10/2017 11:01:37 AM
33 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 871 5 28.31 Doi Bu 09/10/2017 12:03:44 PM
34 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 870 4 23.18 Doi Bu 22/10/2017 12:06:08 PM
35 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 870 6 35.24 Doi Bu 23/10/2017 11:58:57 AM
36 Pham Minh Hieu (PanPan) 856 1 7.19 Doi Bu 22/10/2017 11:25:45 AM
37 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 854 10 47.37 Doi Bu 23/10/2017 10:39:04 AM
38 Bui Diep (Leaf) 854 1 6.3 Doi Bu 23/10/2017 12:24:13 PM
39 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 838 2 12.84 Doi Bu 23/10/2017 01:06:58 PM
40 Duong Vdt (DuongVdt) 832 1 7.65 Doi Bu 23/10/2017 01:00:12 PM
41 Duong Vu (Duongvu) 820 1 7.31 Doi Bu 23/10/2017 01:35:24 PM
42 Danny Pearce (HanoiDan) 800 4 19.17 Doi Bu 09/10/2017 11:46:53 AM
43 Tung Nguyen (NICK_SMD) 794 1 8.37 Doi Bu 22/10/2017 11:22:51 AM
44 Nguyễn Hải Anh (anhh) 771 7 36.37 Doi Bu 23/10/2017 10:23:42 AM
45 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 753 1 10.2 Doi Bu 22/10/2017 11:59:46 AM
46 Long Nguyen (iHEO) 703 4 18.37 Sơn Trà 04/10/2017 12:00:15 PM
47 BUI THANH TUNG (BuiTung) 694 2 9.36 Doi Bu 09/10/2017 01:55:55 PM
48 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 694 12 21.59 Sơn Trà 04/10/2017 11:49:56 AM
49 Dinh TheAnh (NUweddings) 692 6 26.47 Sơn Trà 04/10/2017 12:33:50 PM
50 Arman Fatahi (arman) 639 1 3.5 Doi Bu 21/10/2017 11:58:02 AM
51 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 631 4 12.87 Doi Bu 22/10/2017 02:41:28 PM
52 Minh Vuong Vu (Ryu) 627 1 4.65 Doi Bu 14/10/2017 12:40:36 PM
53 Huân Tưởng (Thuocdoc) 621 10 40.86 Sơn Trà 04/10/2017 02:16:40 PM
54 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 621 1 3.66 Doi Bu 24/10/2017 03:27:37 PM
55 Toan Nguyen (Tientoan) 617 4 7.21 Sơn Trà 21/10/2017 03:43:59 PM
56 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 602 1 4.46 Sơn Trà 04/10/2017 05:02:57 PM
57 Bui Thai (MaxSalem) 581 4 13.61 Sơn Trà 10/10/2017 05:00:31 PM
58 Ken Võ (rongxanhla) 286 1 3.75 ? 22/10/2017 11:48:30 AM
59 Kien Hoang (KienHoang) 262 1 3.53 ? 22/10/2017 11:57:01 AM
60 Linh Nguyen (linnie) 258 1 3.24 Hon Hong,VN 22/10/2017 12:12:33 PM
61 Le Binh (Binhlienxo) 172 1 1.7 Nui Nghe 08/10/2017 12:54:09 PM
62 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0 1 9.56 Takeoff 15/10/2017 01:14:48 PM
# Pilot Total Altitude Gain (m) Flights Points
1 Kim Tran (chukim) 2182 25 102.15
2 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 2085 12 78.17
3 Dang Van My (Dangvm) 2002 12 83.09
4 Tran Hung Thang (thangh253) 1355 10 47.55
5 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 1176 7 44.12
6 Ho duy khanh (Kenho) 1081 9 50.67
7 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 998 9 47.4
8 Thien Trinh Duc (thientd87) 918 3 25.33
9 Tan CAO HA (ngaupin) 907 8 46.76
10 Nguyen Hai Anh (haianh) 900 10 45.72
11 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 811 6 35.24
12 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 778 5 27.85
13 Nguyễn Hải Anh (anhh) 755 7 36.37
14 Dao Duc Dat (ducdattv) 725 3 17.69
15 cuong hoang viet (cuongviet) 615 4 29.32
16 Vu Tuan Anh (tusa1705) 612 3 27.44
17 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 582 7 34.38
18 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 543 2 23.32
19 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 532 10 47.37
20 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 510 4 23.18
21 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 456 5 28.31
22 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 404 12 21.59
23 Duy An Dao (daoduyan) 390 5 25.75
24 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 373 2 12.84
25 Cuong Ngo (mrcuongnd) 366 7 26
26 Meo Luoi (huyennguyen) 363 7 32.96
27 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 294 6 31.65
28 Nguyen Vu (Blanket) 279 1 11.47
29 Hieu Nguyen (hieuobi) 245 1 7.62
30 Pham Minh Hieu (PanPan) 237 1 7.19
31 Bui Diep (Leaf) 226 1 6.3
32 Danny Pearce (HanoiDan) 225 4 19.17
33 Duong Vdt (DuongVdt) 221 1 7.65
34 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 219 2 14.36
35 Long Hoang (longhoang) 213 2 9.79
36 Du Ly (lyducdu) 211 1 11.72
37 Duong Vu (Duongvu) 196 1 7.31
38 Dinh TheAnh (NUweddings) 196 6 26.47
39 Ken Võ (rongxanhla) 179 1 3.75
40 Long Nguyen (iHEO) 174 4 18.37
41 Kien Hoang (KienHoang) 152 1 3.53
42 Linh Nguyen (linnie) 145 1 3.24
43 Tung Nguyen (NICK_SMD) 141 1 8.37
44 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 124 1 10.2
45 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 119 3 13.9
46 BUI THANH TUNG (BuiTung) 87 2 9.36
47 Tam Hoa Tue (tuetam) 72 3 12.8
48 Huân Tưởng (Thuocdoc) 65 10 40.86
49 Toan Nguyen (Tientoan) 65 4 7.21
50 Bui Thai (MaxSalem) 12 4 13.61
51 Nguyen Viet Ha (Digicams) 7 1 0
52 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 6 4 12.87
53 Bach Le Hoang (backtofly) 0 0 0
54 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0 2 6.21
55 Duy Pham (duyfam) 0 0 0
56 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 0 1 3.66
57 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0 0 0
58 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0 1 9.56
59 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0 2 7.67
60 Le Minh (mxminh) 0 0 0
61 Minh Vuong Vu (Ryu) 0 1 4.65
62 Le Binh (Binhlienxo) 0 1 1.7
63 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0 2 7.71
64 Arman Fatahi (arman) 0 1 3.5
65 Hoang Anh Thu (pikathon) 0 0 0
66 Doanh Pham (DoanhPham) 0 0 0
67 Tran Manh (mnn) 0 0 0
68 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0 1 4.46
69 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0 0 0
70 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0 3 12.5
71 Tang Mike (Tangmike) 0 0 0
72 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0 0 0
73 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0 0 0
74 Le Nguyen (NguyenLe) 0 0 0
# Pilot Km/Flight Ratio Flights
1 Du Ly (lyducdu) 11.716 1
2 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 10.2 1
3 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 9.56 1
4 Nguyen Viet Ha (Digicams) 9.503 1
5 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 9.129 2
6 Tung Nguyen (NICK_SMD) 8.368 1
7 Nguyen Vu (Blanket) 8.193 1
8 Vu Tuan Anh (tusa1705) 7.888 3
9 Duong Vdt (DuongVdt) 7.655 1
10 Thien Trinh Duc (thientd87) 7.397 3
11 cuong hoang viet (cuongviet) 7.328 4
12 Duong Vu (Duongvu) 7.305 1
13 Pham Minh Hieu (PanPan) 7.187 1
14 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 7.183 2
15 Dang Van My (Dangvm) 6.913 12
16 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 6.423 2
17 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 6.383 12
18 Bui Diep (Leaf) 6.303 1
19 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 6.053 7
20 Dao Duc Dat (ducdattv) 5.899 3
21 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 5.874 6
22 Tan CAO HA (ngaupin) 5.845 8
23 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 5.792 4
24 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 5.66 5
25 Ho duy khanh (Kenho) 5.63 9
26 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 5.568 5
27 Hieu Nguyen (hieuobi) 5.439 1
28 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 5.278 6
29 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 5.268 9
30 Nguyễn Hải Anh (anhh) 5.194 7
31 Duy An Dao (daoduyan) 5.149 5
32 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 4.91 7
33 Long Hoang (longhoang) 4.895 2
34 Danny Pearce (HanoiDan) 4.79 4
35 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 4.737 10
36 Meo Luoi (huyennguyen) 4.707 7
37 BUI THANH TUNG (BuiTung) 4.679 2
38 Minh Vuong Vu (Ryu) 4.648 1
39 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 4.631 3
40 Long Nguyen (iHEO) 4.593 4
41 Nguyen Hai Anh (haianh) 4.565 10
42 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 4.459 1
43 Tran Hung Thang (thangh253) 4.414 10
44 Dinh TheAnh (NUweddings) 4.412 6
45 Tam Hoa Tue (tuetam) 4.264 3
46 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 4.167 3
47 Huân Tưởng (Thuocdoc) 4.087 10
48 Kim Tran (chukim) 3.875 25
49 Cuong Ngo (mrcuongnd) 3.863 7
50 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 3.854 2
51 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 3.838 2
52 Ken Võ (rongxanhla) 3.745 1
53 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 3.664 1
54 Kien Hoang (KienHoang) 3.526 1
55 Arman Fatahi (arman) 3.498 1
56 Bui Thai (MaxSalem) 3.404 4
57 Linh Nguyen (linnie) 3.241 1
58 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 3.142 4
59 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 3.106 2
60 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 2.041 12
61 Toan Nguyen (Tientoan) 1.803 4
62 Le Binh (Binhlienxo) 1.696 1
63 Bach Le Hoang (backtofly) 0 0
64 Duy Pham (duyfam) 0 0
65 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0 0
66 Le Minh (mxminh) 0 0
67 Hoang Anh Thu (pikathon) 0 0
68 Doanh Pham (DoanhPham) 0 0
69 Tran Manh (mnn) 0 0
70 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0 0
71 Tang Mike (Tangmike) 0 0
72 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0 0
73 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0 0
74 Le Nguyen (NguyenLe) 0 0
# Pilot Time/Flight Ratio Flights
1 Tung Nguyen (NICK_SMD) 2:26:17 1
2 Duong Vdt (DuongVdt) 1:58:47 1
3 nguyen anh dung (nguyenanhdunghh) 1:48:23 1
4 Hieu Nguyen (hieuobi) 1:48:18 1
5 Nguyen Vu (Blanket) 1:46:09 1
6 Pham Minh Hieu (PanPan) 1:44:37 1
7 Kien Hoang (KienHoang) 1:41:52 1
8 Bui Diep (Leaf) 1:26:39 1
9 Nguyen Viet Ha (Digicams) 1:01:57 1
10 Ken Võ (rongxanhla) 1:01:27 1
11 Dang Van My (Dangvm) 1:01:05 12
12 Giang Quynh Nguyen (GiangQuynh) 1:00:51 4
13 Thien Trinh Duc (thientd87) 1:00:49 3
14 Dao Duc Dat (ducdattv) 0:58:17 3
15 Dinh TheAnh (NUweddings) 0:57:34 6
16 Thi Lan Huong Nguyen (LucyNguyen) 0:54:51 5
17 Ho duy khanh (Kenho) 0:52:10 9
18 cuong hoang viet (cuongviet) 0:50:56 4
19 Nguyen Dinh Hung (dinhhung3012) 0:49:44 9
20 Nghia D. Nguyen (Nghiadn) 0:48:15 10
21 Tuan Dung Vu (tuandzungvu) 0:46:41 2
22 Nguyen Hai Anh (haianh) 0:46:21 10
23 Long Nguyen (iHEO) 0:45:23 4
24 Dinh Quoc Dung (dinhquocdung) 0:43:57 2
25 Linh Nguyen (linnie) 0:42:17 1
26 Conganh Nguyen (conganh_hnpg) 0:42:06 7
27 Tuan Bo Doi (Tuannt10) 0:41:54 6
28 Cuong Ngo (mrcuongnd) 0:40:10 7
29 Duong Vu (Duongvu) 0:39:08 1
30 Vo Quoc Thang (Voquocthang) 0:38:59 5
31 Truong Ngo Xuan (xuantruong89) 0:37:22 12
32 Tran Hung Thang (thangh253) 0:34:42 10
33 Nguyen Manh Hoang (uoygnivol) 0:34:07 12
34 Danny Pearce (HanoiDan) 0:34:01 4
35 Du Ly (lyducdu) 0:33:49 1
36 Đinh Tuấn Linh (dinhtuanlinh) 0:33:22 1
37 Pham Duy Thanh (Phamduythanh206) 0:32:46 2
38 Nguyễn Hải Anh (anhh) 0:32:33 7
39 Vu Tuan Anh (tusa1705) 0:30:35 3
40 Tan CAO HA (ngaupin) 0:28:58 8
41 Duy An Dao (daoduyan) 0:28:07 5
42 Ngo Ba Nhat Huy (huynbn) 0:27:46 7
43 Johnnie Tran Minh Tu (johnnietran) 0:26:52 2
44 Meo Luoi (huyennguyen) 0:25:24 7
45 Long Hoang (longhoang) 0:25:19 2
46 Lan Phạm Ngọc (Lanpham) 0:24:51 3
47 Hung Dang Huy (Hungkinhyeu) 0:24:49 6
48 BUI THANH TUNG (BuiTung) 0:24:04 2
49 Kim Tran (chukim) 0:22:37 25
50 Minh Vuong Vu (Ryu) 0:20:11 1
51 Toan Nguyen (Tientoan) 0:17:45 4
52 Phuong Nguyen (Nguyendacphuong) 0:17:35 3
53 Tam Hoa Tue (tuetam) 0:15:01 3
54 TUAN Nguyen Quoc (tinymouse) 0:10:59 2
55 Bui Thai (MaxSalem) 0:10:49 4
56 Huân Tưởng (Thuocdoc) 0:10:24 10
57 Arman Fatahi (arman) 0:10:22 1
58 Thieu Anh Dung (Dungthieu) 0:09:40 1
59 Trung Hieu Hoang (Trunghieu22) 0:08:06 4
60 Kien Nguyen Trung (Kienvn) 0:08:01 1
61 Le Binh (Binhlienxo) 0:07:36 1
62 Nguyen Manh Tuan (ximbat) 0:07:34 2
63 Bach Le Hoang (backtofly) 0:00:00 0
64 Duy Pham (duyfam) 0:00:00 0
65 Hung Nguyen Xuan (nxhung) 0:00:00 0
66 Le Minh (mxminh) 0:00:00 0
67 Hoang Anh Thu (pikathon) 0:00:00 0
68 Doanh Pham (DoanhPham) 0:00:00 0
69 Tran Manh (mnn) 0:00:00 0
70 Son Luu minh hoang (Hoangson) 0:00:00 0
71 Tang Mike (Tangmike) 0:00:00 0
72 Nguyen Hai Anh (haianhsgp) 0:00:00 0
73 Nga Tran Thi To (NgaTran) 0:00:00 0
74 Le Nguyen (NguyenLe) 0:00:00 0

Bình luận